วิธีการสร้างแผนผังเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วย Edraw

แผนผังการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์เข้าเป็นเครือข่ายหรือ Network เดียวกัน สามารถทำได้ไม่ยากโดยใช้โปรแกรม Edraw Max สำหรับแม่แบบของโปรแกรมจะมีให้เลือกใช้งานสองแบบด้วยกัน คือ แบบพื้นฐานเบสิก กับแบบขั้นละเอียด ซึ่งแบบพื้นฐานก็จะง่ายๆ และไม่มีข้อมูลสัญลักษณ์ที่มากนักขั้นตอนการสร้างแผนผัง


ก็เริ่มจากเปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อน จากนั้น ไปที่กลุ่มของแม่แบบ เลือกหมวดหมู่เป็น Network Diagram จะมีรายการของแม่แบบแผนผังที่ทางโปรแกรม ออกแบบไว้ให้เราแล้วจำนวนหนึ่ง เราก็สามารถเลือกแบบได้เลย

จากนั้นก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบ ให้ตรงกับความต้องการของเรา เช่น เปลี่ยนภาพ icon หรือสัญลักษณ์ต่างๆIn the Template Categories list, click the Network Diagram category. All of the libraries in the network diagram category appear in the central window.

ดาวโหลดโปรแกรม https://www.edrawsoft.com/download-edrawmax.php

คำแนะนำการดาวโหลดและติดตั้ง

1 โหลดโปรแกรมตามลิงค์ที่ระบุ
2 รัน Setup ไฟล์โปรแกรมเพื่อติดตั้ง ขอบอกว่าไม่ยาก คลิกยอมรับเงื่อนไขการใช้งาน และตกลงไปไม่กี่คลิก ก็จะเรียบร้อย
3 เลือกหมวดหมู่ Network หรือแปลเป็นไทยก็ผังระบบเครือข่าย
4 เลือกตัวอย่างแผนผังคอมพิวเตอร์ หรือระบบ Network ตามที่ต้องการ
5 ทำการเพิ่มข้อความ เปลี่ยนภาพประกอบ และความสวยงามตามสะดวกของแต่ละท่าน
6 ทำการ save หรือจะสั่งพิมพ์แผนผังออกมา ติดหรือขยาย ก็ตามสะดวก
สำหรับโปรแกรมนี้ ทางผู้พัฒนาเขาให้ลองใช้งานโปรแกรมแบบเต็มๆ ฟรี เป็นเวลา 1 เดือน หลังจากนั้นหากสนใจต้องการใช้งานต่อไป ก็ต้องจ่ายเงินซื้อโปรแกรมให้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วละ

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า