สแกนเอกสารด้วยกล้องมือถือด้วย Adobe Scan

แนะนำอีกหนึ่แอพจากค่าย Adobe สำหรับการใช้กล้องโทรศัพท์มือถือ Smart Phone ในการถ่ายภาพเอกสาร ข้อความ บิลชำระค่าสินค้า ต่างๆ เพื่อเก็บเป็นหลักฐานอ้างอิงการใช้งานภายหลัง หรือจะส่งต่อ ใน Socail App เช่น LINE ,Facebook หรือ email เป็นต้น

จุดเด่นของแอพคือ การผสมความสามารถในการจดจำตัอักษรหรือ OCR เข้ามาด้วย ช่วยในการอ่านคำ ข้อความในเอกสารที่สแกน ในการค้นหาจากข้อความในเอกสารที่สแกนได้ รวมท้การ edit หรือแก้ไขข้อความของเอกสารที่สแกน

แต่ OCR ยังรองรับข้อความภาษาอังกฤษเท่านั้น สำหรับภาษาไทย ยังขาดการพัฒนาในระดับที่จะสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรัแอพนี้ ในเวอร์ชั่นฟรี จะมาพร้อม Server เก็บข้อมูลบน Cloud จำนวน 5 gB ต่อ 1 บัญชีใช้งาน ก็ถือ่าไม่มากและไม่น้อย สำหรับการเก็บไฟลืเอกสาร ที่ได้จากการสแกน 
สนใจดาวโหลด 


Adobe Scan is a free Android document scanner app from Adobe. This app lets you scan your documents using Android camera. It saves scanned documents as PDF, but it uses OCR to make the PDF text selectable. So, unlike other document scanner apps for Android that save scanned documents as images or PDF in which text can’t be selected, this one creates PDF with selectable text. You can then further use that with any PDF editor apps to edit text, copy text, highlight text, and more.

Apart from scanning text, it also lets you perform basic editing operations on the scanned documents. You can crop document, change its color tone, create PDF by merging multiple pages of scanned document, etc. Finally, it also lets you save PDF in Adobe Document Cloud storage (which is 5GB in the free version).
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال