สร้างเว็บ Server บน Windows 10 ด้วย Ampps 3.7

การทำให้ Windows 10 เป็นคอมพิวเตอร์ระบบบริการกลาง Web Server สามารถทำได้ 2 แนวทางคือ 1 การเปิดใช้ IIS ที่มาพร้อมกับ โปรแกรม Windows 10 อยู่แล้ว ในแผงควบคุม Control Panel ซึ่งถือว่า ง่ายและสะดวกและรวดเร็ว แต่ก็จะมีข้อจำกัดของการใช้งาน ฐานข้อมูลพวก Open Source เช่น PHP หรือ Sql เป็นต้น
2 การใช้แอพพลิเคชั่นจำลองส่วนขยายอื่นๆ เช่น Ampps 3.7
ซึ่งมีจุดเด่นของแอพ ที่รองรับหลาย โอเอส เช่น Windows ,Mac ,และ Linux ซึ่งจะรองรับการพัฒนาแอพพลิเคชั่นได้มากกว่า เช่น

  • MYSQL
  • PHP
  • PERL
  • PYTON
  • MONGODBสำหรับหน่วยงานหรือองค์กร ที่ต้องการสร้างเครื่องแม่ข่ายในการลงแอพต่างๆ เช่น Joomla ,Wordpress หรือ เว็บแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ที่ฝ่าน IT ขององค์กร สนใจและพัฒนาขึ้นมาใช้งาน

สำหรับโปรแกรมนี้เป็นฟรีแวร์ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดาวโหลดและติดตั้งใช้งานโปรแกรม

สนใจดาวโหด http://www.ampps.com/downloads

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า