การแก้ไขแบบนามบัตรนักเรียน Access2010

ขั้นตอนการแก้ไข /เปลี่ยนสีพื้นหลังของโปรแกรม ออกแบบบัตร ประจำตัวนักเรียน ด้วย MS Access 2010
หลังดาวโหลดโปรแกรม และบันทึกข้อมูลแล้ว ต้องการแก้ไข
1 ไปที่ รายงาน Tempalte01 คลิกขวา แล้วเลือก มุมมองออกแบบ
2 คลิกเลือก ส่วนหัวของบัตร ที่ต้องการปรับเปลี่ยนสี
3 จากแถบเมนูด้านขวามือ ตรง รูปแบบ หรือ Format คลิกสีพื้น แล้วเลือก สีพื้นตามต้องการ
4 Save
แล้วลอง รันดูใหม่
สีพื้นหลัง ในส่วนของ ตัวหลัก ก็สามารถคลิกลงไป แล้วเปี่ยนได้เช่นกัน รมทั้งการจัดตำแหน่งของบัตร แต่ก็ระวังมันจะเลอะไป นิดหนึ่ง ถ้าปรับมากๆ ยกเว้น เรามีความชำนาณในเรื่องของใช้งาน Access อยู่แล้ว


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال