การสร้างแบบสอบถามข้อมูลแบบ Outer Join

 การสร้างแบบสอบถามข้อมูลแบบ Outer Join จะมี 2 ด้านด้วยกันคือ ด้านซ้ายและ ขวา ซึ่งการสร้างความสัมพันธ์แบบ Outer Join จะแตกต่างจากแบบ Inner Join คือ แบบ Inner นั้นจะสามารแสดงข้อมูลจากตารางหรือแบบสอบถามข้อมูลที่มีรหัส ID ของฟิลด์หรือคอลัมน์ ที่เหมือนกัน และเป็นชนิดข้อมูลเดียวกัน 

ส่วน Outer Join จะเรียกข้อมูลทั้งหมดจากตารางข้างใดข้างหนึ่งมาแสดง รวมทั้งบางส่วนจากอีกข้าง 

ตัวอย่างการใช้งาน เรามีตารางสินค้า  และตารางสั่งซื้อสินค้า   ถ้าเราต้องการทราบว่า มีรายการสินด้าใดบ้าง ที่ไม่เคยมีการซื้อขายเลย  ก็จะทำได้โดยการสร้างแบบสอบถามข้อมูลคิวรี่แบบ Outer Join 

แบบสอบถามที่สร้าง จะแสดงข้อมูลสินค้าทุกรายการที่ไม่มีการซื้อขาย และตารางรายละเอียดการซื้อขาย 


ขั้นตอน

จากเมนูสร้าง >อออกแบบสอบถามข้อมูล

เลือกตาราง 2 ตาราง คือ สินค้า และรายละเอียดการซื้อขายสินค้า 

เลือกฟิลด์ ชื่อสินค้า และ จำนวน ตามภาพประกอบ 

บนเส้นแสดงความสัมพันธ์ คลิกขวา เลือก คุณสมบัติการรวม Join

ตัวเลือก ว่า จะแสดงข้อมูลจาก ตาราง ฝั่ง สินค้า ทั้งหมด หรือ จะเลือก ตารางรายละเอียดสินค้า Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า