ฟอร์มเปล่าในมุมมองการออกแบบ Ms Access

 ขั้นตอนการสร้างแบบฟอร์มเปล่าในมุมมองการออกแบบ บันทึกข้อมูล Ms Access 

มีหลายแบบหลายวิธี 

วันนี้จะมานำเสนอ วิธีแบบ ฟอร์มเปล่าในมุมมองการออกแบบ

จากเมนูแรก คลิกปุ่ม สร้าง 

เลือก ฟอร์มเปล่าในมุมมองการออกแบบ

รายการเขตข้อมูล

คลิกแสดงตารางทั้งหมด

เลือก table หรือตารางที่เราต้องการจะสร้างแบบฟอร์ม 

ตามตัวอย่าง ผมเลือกป็น ตารางนักเรียน 

ใช้เม้าส์ลาก ระเบียนข้อมูลที่ต้องการเข้ามา 

หรือจะใช้การดับเบิลตลิกเม้าส์ กที่รายการระเบียนก้ได้ 

หรือจะเลือกทั้งหมดทีเดียว ใช้การกดแป้น Shift ค้างไว้ แล้วเลือก แล้วแดรกเข้าพื้นที่ฟอร์ม

การเพิ่มส่วนหัวส่วนท้ายฟอร์ม 

การเพิ่มตัวควบคุม การเลือกระเบียน การปรับขนาดฟอร์ม 

การปรับรูปแบบฟอนต์ สี เป็นต้น 

ชมคลิป ช่วยสอน 


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า