สร้างรายงานพื้นฐาน Ms Access

 การสร้างรายงานข้อมูลพื้นฐาน บนเอกเซส นั้น สามารถสร้างจากเครื่องมือโปรแกรม ง่ายๆ ดังนี้ 

จากหน้าต่างโปรแกรม 

1 เปิดตารางที่ต้องการสร้าง รายงาน ขึ้นมา

2 บนแถบเมนูคลิก สร้าง และเลือก ตัวช่วยสร้างรายงาน 

3 เลือกฟิลด์ ที่ต้องการแสดงในรายงาน  คลิก Next

4 กำหนดโฟกัส ว่าต้องการแสดงรายงาน ที่ฟิลด์ใด หรือ เอาค่าเดิม Default 

5 กำหนดการจัดกลุ่ม รวมทั้งตัวเลืิอกการจัดกลุ่ม ถ้าต้องการ 

6 การจัดเรียงข้อมูล จากฟิลด์ที่กำหนด ค่ามากไปน้อย ค่าน้อยไปมาก รวมทั้งตัวเลือกการสรุปข้อมูล ถ้าต้องการ

7 เลือกรูปแบบรายงาน เป็นแผ่น เป็นบล็อก เป็นช่วง และกระดาษ แนวนอน แนวตั้ง 

8 คลิกพรีวิว รายงาน 

*อย่าลืม save และตั้งชื่อรายงาน ไว้ด้วย ดูคลิปช่วยสอน 

เสริม การปรับแต่งฟอนต์ และแทรกโลโก้ บนส่วนหัวรายงาน Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า