การสร้างแบบฟอร์มบันทึกข้อมูล โดยตัวช่วยสร้างฟอร์ม Ms Access

 เราสามารถใช้ Ms Access สร้างแบบฟอร์ม สำหรับการบันทึกข้อมูล การเลื่อนดูเรคคอร์ดข้อมูล 

ไปเรคคอร์ดแรกสุด

ไปเรคคอร์ดก่อนหน้า

ไปเรคคอร์ดถัดไป

ไปเรคคอร์ดสุดท้าย 

โดยปกติ คนสร้างฐานข้อมูล อาจจะเลือก ป้อนข้อมูล เข้าสู่ Tabel หรือฐานข้อมูลโดยตรงก็ได้ 

แต่ หากนำไปให้ผู้ใช้งานหลายคนช่วยป้อนหรือบันทึกข้อมูล รวมทั้งการ สร้างตัวควบคุม ในการบันทึกข้อมูล 

แบบอัตโนมัติ หรือกึ่งอัตโนมัติ ผ่านปุ่ม หรือคำสั่งแมโคร ต่างๆ แล้ว การสร้างแบบฟอร์ม ก็เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น 

ตอนนี้เรามาดูพื้นฐานการสร้างแบบฟอร์มง่าย ๆ กันโดยวิธี ใช้ตัวช่วยสร้าง 

จากหน้าจอแรก คลิกสร้าง

คลิก สร้างแบบฟอร์ม ตัวช่วยสร้างฟอร์ม 

เลือก table ที่ต้องการนำมาสร้างแบบฟอร์ม 

เลือกรูปแบบของฟอร์ม ตามที่เราต้องการ เช่น แบบ แท่ง แบบตาราง แบบแยก เป็นต้น 

บันทึกฟอร์ม Save หรือ จะออกแบบฟอร์ม เพื่อปรับข้อความส่วนหัวของฟอร์ม เปลี่ยนสีฟอนต์ ปรับขนาดและขนาดของฟอนต์ เป็นต้น 

รวมทั้ง การแทรกปุ่มนำทาง ในการเลื่อนระเบียน หรือ เรคคอร์ด 

ชมคลิปช่วยสอน 

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า