วิธีสร้าง Navigation Form Ms Access

 จริงๆ แล้ว ถ้าเราไม่อยากจะสร้างแบบฟอร์ม ก็จะสามารถ ป้อนข้อมูล เข้าสู่ ตารางข้อมูลหรือ Table ได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม หากต้องการ สร้างแบบฟอร์ม ในการควบคุมการป้อนข้อมูล การสืบค้นข้อมูล โดยมีกล่องคำส่ง หรือปุ่มควบคุมการทำงาน ก็จำเป็นต้องมีการออกแบบฟอร์ม 

เมื่อเราสร้างแบบฟอร์ม ไว้ใช้งาน หลายๆ แบบฟอร์มแล้ว ทางเลือก หนึ่งในการบริหารจัดการแบบฟอร์มคือ การสร้าง  Navigation Form แปลตรงตัวตามไทย น่าจะประมาณว่า แบบฟอร์มนำทาง 


ขั้นตอนแรก บนเมนูโปรแกรม Access คลิกที่ปุ่ม คำสั่ง สร้าง 

คลิก สร้างปุ่ม แบบฟอร์มนำทาง Navigation Form แล้ว เลือกรูปแบบของ Form ที่ต้องการจะสร้าง 

ขั้นต่อมา จาก Pane ทางด้านซ้ายมือ แดรกเม้าส์ ลาก ฟอร์ม หรือ รายงานที่ต้องการ เข้ามาในหน้าต่าง ของ Navigation Form ตามที่เราต้องการ 

คลิก Save 

ตั้งชื่อฟอร์มว่า เข้าถึงข้อมูลฟอร์ม หรือ ชื่ออื่นๆ ตามต้องการ

 ทดลองใช้งาน คลิกที่แท็บฟอร์มต่างๆ เพื่อสลับการเข้าถึงแบบฟอร์มต่างๆ 

หรือจัด รุปแบบ Format ของฟอร์ม เช่น ใส่ภาพโลโก้ ข้อความ แคบชั่นต่างๆ สีสันตามชอบดูคลิปตัวอย่างการทำแบบฟอร์มนำทาง 


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า