การวาดรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้า และจตุรัส ใน โปรแกรมออกแบบ 3 D อย่าง StetchUp

การวาดรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้า และจตุรัส ใน โปรแกรมออกแบบ 3 D อย่าง StetchUp 

การวาดใน 3 ลักษระด้วยกันคือ 

วาดแนวราบ 

วาดแนวดิ่ง

และวาดบนผิววัตถุ


จากหน้าต่างของโปรแกรม

บนพื้นราบ 4 เหลี่ยมผืนผ้า

คลิกรูป 4 เหลี่ยมผืนผ้า จากกล่องเมนู 

แตรกเม้าส์ ลงจุดที่ต้องการวาด 

การระบุขนาด กว้างยาว โดย กดแป้นพิมพ์ พิมพ 3m,5m Enter 

จะได้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 3 x 5 เมตร สำหรับอัตราส่วนที่เท่ากัน จะแสดงเส้นทแยงมุมให้ เมื่อเป็นรูปจัตุรัส 

ส่วน Golden Section จะแสดงเส้นทแยงมุมของ 4 เหลี่ยมผืนผ้า เมื่อสามารถ แบ่งครึ่งได้ 2 ส่วนเท่าๆ กัน

ชมคลิป วิธีการวาดรูป เรขาคณิต พื้นฐาน และใช้ตัวช่วยในการระบุขนาด ก้วาง ยาว และการ ใสค่าความกว่าง ยาว แป้น พิมพ์เข้าไปเองเลย 


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า