รีวิวแอพ Dictionary.com

 แนะนำ  Dictionary.com English Word Meanings & Definitions

สำหรับดาวโหลดและติดตั้งใช้งานกับ มือถือ เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยตัวคุณเอง

เป็น Dic อังกฤษ เป็นอังกฤษ แอพจึงเหมาะสำหรับคนที่พอมีพื้นฐานภาษา ที่ต้องการต่อยอดและพัฒนาความรู้ทางภาษาออกไป 

ขั้นตอนการดาวโหลด ติดตั้ง

ไปที่ Play Store 

พิมพ์ Dictionary.com 

แตะ insatll 

เปิดใช้งาน 

Find your Word ใส่คำศัพท์ที่ต้องการลงไป เช่น Wish , Handsome เป็นต้น 

จะแสดงรายการคำศัพท์ ที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูล ขึ้นมาให้เลือก เอา ตามต้องการ ก็เลือกมาสักรายการ 

แท็บของแอพจะมีหลายแท็บในหน้าจอเดียวกัน คือ Definition คือ อธิบายความหมายคำศัพท์ และแหล่งที่มาของคำศัพท์ 

THESAURUS

คำเหมือน/คำตรงข้าม เทียบให้อีกจำนวนหนึ่ง 

Learner 

เป็นตัวอย่างการใช้คำในประโยค 

อื่นๆ มีการออกเสียงคำ โดยเจ้าของภาษา  สามารถฝึกออกเสียงตามในการพูด และฝึกฟังสำเนียงภาษา

Bottom line

สรุป จากการลองใช้งาน พบว่าเป็นแอพที่ดีมากๆ ตัวหนึ่ง ที่ให้ใช้งานฟรี ที่น่าสนใจ ติดตั้งประจำเครื่อง 

คะแนนในการทดสอบใช้งน 9/10 ไปเลย 

Looking for free and simple Dictionary app to install on your mobile I would recommend to use this one 

Dictionary.com 

Ability to learn New  English vocabulary  in the Definition 

The Thesaurus and The Learner

an inside ads is display but acceptable

score from personal review is 9/10

Download Dictionary.com  Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า