ออกแบบบ้านอย่างง่ายด้วย Sketchup online

 หลังจากที่เราได้เรียนรู้พื้นฐาน การใช้งานเครื่องมือโปรนแกรมในตอนแรกไปแล้ว เราจะมาลองดูการออกแบบบ้านจำลองแบบง่ายๆ กัน บ้าง 

จะมีเครื่องมือ และวิะ๊การและขั้นตอนเป็นอย่างไรบ้าง พร้อมแล้ว ก้ไปรับชมกันได้เลย ครับ 

เริ่มจาก เครื่องมือ วาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

กำหนดขนาดกว้าง x ยาว เป็น 6.10 x 6.10 เมตร 

แล้ววาดลงบนระนาบผิว

ขั้นสอง การวาดผนังบ้าน อย่างง่าย โดยใช้เครื่องมือ Offset tool 

คลิกเม้าส์ เลือก รูปแรก แล้ว คลิกเครื่องมือ offset tool 

นำไปแดรก เข้าไปจากขอบ รูปแรก ระบุความกว้างเป็น 15 cm


ขั้นสาม การดึงความสูงผนังขึ้นมาในรูปแบบ 3D โดยจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Push/Pull Tool

เราจะดึงความสูงขึ้นไปที่ 3.35 เมตร โดยประมาณ 


ขั้นต่อมาเราจะตัดผนัง เพื่อใส่ประตูและหน้าต่าง มาดูว่าเราจะตัดช่องสำหรับประตูและหน้าต่าง ด้วยเครื่องมือและวิธีการ แบบใด 

เราจะกะจุดทำประตูตรงจุดกึ่งกลางห้อง และใช้เครื่องมือ ดินสอ ในการลากเส้นขึ้นมา ระบุความสูงประตูที่ 2.10 เมตร แล้วกด enter 

วาดเส้นความกว้างต่ออีก 1 เส้น ระบุความกว้างประตูเป็น 0.90 เมตร 

วาดเส้นความสูงลงมาถึงพื้นอีก 1 เส้น 

การเปิดช่องประตู จะใช้เครื่องมือ Push/Pull tool ในการเจาะช่อง 

คลิกและดันเข้าไป จนขึ้นคำว่า On Face จะเป็นการเจาะช่อง ประตูการวาดหน้าต่าง 

เทคนิคการวาดคือ ขอบบน ควรจะระนามเดียวกับความสูงประตู 

เครื่องมือวาด ก็ใช้ดินสอ วาดและระบุ ความสูง ความกว้างช่องหน้าต่างเป็น 

โดยจะแนะนำการใช้เส้น ไกด์ ในการกำหนด พื้นที่วาดหน้าต่าง 

เลือกเครื่องมือ เส้นไกด์ จากแถบเครื่องมือมา และ วาดเส้นไกด์ 

เส้นแรกสูง 0.90 เมตร จากขอบล่างสุด 

เส้นสอง ลากขึ้นไปให้สูงเท่ากับความสูงขอบบนสุดของประตู 

วาดเส้น ไกด์แนวดิ่งเพิ่ม ให้ห่างจากขอบประตู 0.90 เมตร เส้นแรก 

เส้นสอง วาดเส้นไกด์เป็นความกว้างของหน้าต่างที่ 1.50 เมตร 

ใช้เครื่องมือ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า วาดหน้าต่างลงไป ตามแนวเส้นไกด์ 

การเจาะช่องหน้าต่าง ใช้เครื่องมือ Push/pull tool ในการคลิก และดันเข้าไปเจาะช่องหน้าต่าง จะขึ้นคำว่า  On Face 


การรวม ทุกชึ้นให้เข้าเป็นกลุ่ม 

ใช้เม้าส์ ดับเบิ้ลคลิก ที่ชินงานที่ออกแบบ  และคลิกเม้าส์ขวา เลือกคำสั่ง Group 

ขั้นต่อมา เป็นการใช้ เครื่องมือ สี่เหลี่ยมผืนผ้า ในการวาดรูปปิดด้านบนของชิ้นงาน 


ต่อมาเป็นการ ออกแบบหลังคาบ้าน 

ไม่ได้เกี่ยวกับ คาน แป หรือ วัสดุโครงสร้างหลังคา อย่างที่ช่างเขาคิดกัน นะครับ เป็นแค่แบบหลังคา จำลอง คร่าวๆ 

เครื่องมือที่ใช้คือ ดินสอ 

หาจุดกึ่งกลาง บ้าน และลากเส้นตรงขึ้น ไป ระบุความสูง เป็น 1.20 เมตร 

วาดเส้นที่ 2 ไปที่มุมของขอบบน ทั้งสองด้าน 

ให้คลิกเลือกเส้นวาด เส้นแรก และกด Del ลบออก  

จากนั้นใช้เครื่องมือ Push/Pull tool ในการดันหลังคาออกไปจนสุดขอบอีกด้าน 


การวาดกันสาดของหลังคา 

เครื่องมือและวิธีการ 

ในส่วนของด้านหน้างานออกแบบ ด้านที่มีประตู พื้นที่ส่วนที่เป็น หลังคา สามเหลี่ยมหน้าจั่ว เราขะใช้เครื่องมือ Offset tool ในการสร้างกันสาด 

โดยลากขอบกันสาดออกไปเพิ่มประมาณ  10 cm

ต่อมาให้ใช้เครื่องมือ Push/Pull tool เพื่อดึงกันสาดออกมา แต่จะต้องใช้เครื่องมือ ดินสอ ในการวาดเส้น มุม ตั้งของ รูปสามเหลี่ยม หน้าจั่ว ทั้งสองด้าน 

และให้ลบ เส้นยาว ล่างสุด รูปสามเหลี่ยมออก 

จะแยกรูป กันสาดหลังคา ออกจากโครงบ้าน และใช้ Push/Pull tool ในการดึงกันสาด 30 cm

ใช้เครื่องมือหมุน ในการหมุนทิศอีกฝั่ง 

แล้วใช้เครื่องมือ PUsh/pull tool ในการดึงมาจนชิดขอบอีกด้านของตัวบ้าน 

การขยายกันสาด ออกไปให้เท่าด้านหน้า คลิกเม้าส์อีก 1 ครั้ง เพื่อระบุ ว่าจะเริ่มขยายออกไปอีก 1 ระยะ และระบุระยะเป็น 10 cmออกแบบ วงกบประตูหน้าต่าง และการใส่วัสดุ 

เริ่มจากช่องหน้าต่าง ใช้เครื่องมือ วาดรูปสี่เหลี่ยม ปิดช่องหน้าต่าง

จากนั้นใช้ Offset tool ในการลากขอบวงกบประตู ลากเข้าด้านใน 5 cm

เลือก พื้นที่ตรงกลางหน้าต่าง กดแป้น del ลบออกไป 

และใช้เครื่องมือ Push/pull ในการดันขอบวงกบหน้าต่างให้สุดขอบผนังด้านใน


จากนั้น เป็นการใส่วัสดุ กระจกหน้าต่าง 

ใช้เครื่องมือ สี่เหลี่ยมผืนผ้า วาดรูป ณ จุดกึ่งกลาง ขอบวงกบหน้าต่าง จะได้รูปปิดอีกรูป

คลิกปุ่มเครื่องมือ วัสดุ Matterial เลือก วัสดุ กระจก ใส Glass and Mirrors

เลือก กระจกใส และ Apple ใส่หน้าต่าง

การออกแบบวงกบประตู 

จะคล้างๆ กับ หน้าต่าง 

เริ่มจากวาดรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้า ณ จุดในขอบสุด เพื่อ ปิดช่องประตู   แล้วให้ใช้ Offset tool ในการลากเข้าข้างใน 5 cm

*** ประตูจะออกแบบ แตกต่างจากหน้าต่าง เล็กน้อย ในเรื่องของการใช้เครื่องมือ Offset 

ขอบล่างประตู ไม่จำเป็นต้องมีขอบ Offset ให้ใช้เครื่องมือ เลือก และใช้เครื่องมือย้าย Move tool ในการย้ายลงม่าเป็นเส้นแนวเดียวกับเส้นขอบล่างสุด 

จากนั้น ให้ใช้เครื่องมือ Push pull tool ในการดึงขอบวงกบประตูออกมาชิดขอบหน้าหน้าสุด ขั้นสุดท้ายการออกแบบ เป็นตัวอย่างการเลือกวัสดุ มาตกแต่งชิ้นงาน หรือ บ้าน 

เลือกผนัง หรือหลังคา ใส่วัสดุ ตามที่เราต้องการ 

ตัวอย่างการแบ่งพื้นที่ เพื่อเลือกใช้วัสดุ ที่แตกต่างกัน เพื่อความสวยงาม 

การแบ่งขอบล่าง ด้วยการวาดเส้นดินสอ ห่างจากพื้น ประมาณ ตามแนวขอลล่างหน้าต่าง จนรอบตัวบ้าน 

จากนั้น พื้นที่ส่วนล่าง จะเป็นการใช้อิฐแดง 

ส่วนด้านบน ใช้เป็นแนวไม้ระแนง ฝาเฌอรา 


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า