บีบอัดไฟล์วีดีโอด้วย XviD Video Codec

 โปรแกรมบีบอัดไฟล์วีด๊โอให้มีขนาดที่เล็กลงเพื่อที่จะสามารถส่งต่อทางเครือข่าย ได้สะดวกและรวดเร็ววมากยิ่งขึ้น 

ในกรณีที่เราต้องการส่งไฟล์วีดีโอขนนาดใหญ่ผ่านทางระบบเครือข่าย แล้วต้องการความสะดวกและรวดเร็ว และประกันผลสำเร็จว่าไฟล์มีขนาดเล็กลงในการส่งผ่านสื่อ อินเตอร์เน็ต ก้นับว่า โปรแกรมนี้ เป็นโปรแกรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของคุณ

รูปแบบโปรแกรม เป็นการพัฒนาแบบเปิด หรือ OPen Source ไม่มีลิขสิทธิ์และค่าใช้จ่ายในการใช้งานโปรแกรม 

ผู้สนใจสามารถดาวโหลด และติดตั้งใช้งานตามลิงค์ ด้านล่างเลยครับ 

ดาวโหลด  XviD Video Codec

XviD is an open source MPEG-4 video codec designed for everyone. Its purpose is to compress video in order to allow for faster transmission over computer networks or for more efficient storage on computer disks. Hence, XviD can somewhat be seen as a ZIP archive for video. XviD removes information from video that is not important for human perception in order to achieve very high compression rates while still keeping very good visual quality. XviD is published under the GNU GPL license. That means it can be obtained free of charge. And since XviD is open-source software, everyone can review the XviD source code to check for himself that nothing malicious is included.Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า