ออกแบบโต๊ะด้วย Sketch up online

 หลังจากเรียนพื้นฐานเครื่องมือโปรแกรมในตอนแรก และการออกแบบบ้านอย่างง่าย ในตอนที่สอง มาถึงตอนที่ 3 เป็นการเรียนการออกแบบ โต๊ะกัน

สำหรับคนที่มีพื้นฐานทางช่าง หรือการก่อสร้าง ในการนำไป ประกอบการทำชิ้นงาน ต่อไป 

เริ่มจาก ขั้นตอนแรกการ ทำขาโต๊ะ 

เครื่องมือที่ใช้ คือ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดที่ต้องการคือ 2 x 2 นิ้ว 

ความสูงของขาโต๊ะคือ 17 นิ้ว

จากนั้น ให้เลือก ขาโต๊ะที่พึ่ง สร้างเสร็จ คลิกขวา เลือกคำสั่ง สร้าง Component

การ copy ขาโต๊ะเพิ่มอีก 1 ขา 

คลิก Move tool แตะที่จุดล่างขาโต๊ะ และ Move ไปด้านขวามือให้ขนานกัน ระบุระยะห่างขาโต๊ะเป็น 19 นิ้ว 

เลือกทั้งสองขา โดยกดแป้น Shift ค้างไว้ จากนั้น Copy และ Move ไปด้านหน้า ระยะ 43 นิ้ว 


ขั้นตอนที่สอง เป็นการสร้าง Rail หรือ คานเชื่อมขาโต๊ะ 

ใช้เครื่องมือ สี่เหลี่ยมวาดขนาด Rail ที่ต้องการคือ สูง 4 นิ้ว x ,3/4 นิ้ว 

วาดที่มุมขาโต๊ะ แต่ตำแหน่งที่ต้องการคือ ตรงกลาง ขาโต๊ะ ให้ใช้ Move tool ในการย้านมาจุด Middle point 

จากนั้น ใช้ Push/Pull tool ในการดึงมาเชื่อมขาโต๊ะอีกด้าน 

คลิกเลือก Rail ที่พึ่งสร้าง คลิกขวา เลือกสร้าง Component 


คัดลอก Rail ตัวที่สอง ใช้ Move tool และ กด แป้น Ctrl  ใน ในการ Move ไปตำแหน่งที่จุดเราต้องการ 

ขั้นต่อมา สร้าง Rail แนวกว้าง ใช้รูปแบบและการทำแบบเดียวกับแนวยาว 

ใช้เครื่องมือ สี่เหลี่ยมวาดขนาด Rail ที่ต้องการคือ สูง 4 นิ้ว x ,3/4 นิ้ว จากนั้น ใช้ Push/Pull tool ในการดึงมาเชื่อมขาโต๊ะอีกด้าน 

คลิกเลือก Rail ที่พึ่งสร้าง คลิกขวา เลือกสร้าง Component 

คัดลอก Rail ตัวที่สอง ใช้ Move tool และกด แป้น Ctrl  ในการ Move ไปตำแหน่งที่จุดเราต้องการ 

ขั้นตอนที่สาม ผนังโต๊ะด้านบน 

เครื่องมือ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า วาดตามมุมขาโต๊ะด้านบน 

จากนั้น ใช้เครื่องมือ offset  ขยายพื้นที่หน้ากระดานบนของโต๊ะออกมา 1.5 นิ้ว 


ใช้เครื่องมือ Push/Pull tool ในการเลือก ผิวด้านบน และดึงขึ้นมาที่ความสูง 1 นิ้ว 


ลบเส้นขอบนอกที่สอง จากเส้นสุดของหน้า Top ออก 

ปรับแต่งพื้นที่ด้านล่างของ Top โดยใช้ Offset tool ระยะ 1 นิ้ว

จากนั้น ใช้ select tool คลิกเลือกที่ขอบ ของแผ่น Top และใช้ Move tool ในการดึงขึ้นไปประมาณ 1/2 นิ้ว 

มุมโต๊ะ จะมีระดับลาดเอียง ที่ดูสวยงามขึ้น 

สุดท้าย การตกแต่งชิ้นงานด้วย วัสดุ Wood หรือลายไม้ 

คลิกที่ Material และคลิก Wood เลือกแบบที่ต้องการมา Apply หรือระบายที่ชิ้นงาน ตามต้องการ  
Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า