iFun Screen Recorder

แนะนำแอพจับภาพหน้าจอ ภาพเคลื่อนไหว พร้อมเครื่องมือการตัดต่อ ก่อนแชร์ผ่านเครือข่ายทางสังคมออนไลน์

ความสามารถในการจับภาพหน้าจอแบบเต็มจอ Full Screen หรือจับบางส่วน ตามพื้นที่ที่เรากำหนด รองรับการจับภาพหน้าจอ จากกล้องเว็บแคมของเครื่องเอง รวมทั้งบันทึกเสียงในเวลาเดียวกัน

ไม่ว่าจะบันทึกประชุม งานนำเสนอ งานสัมมนา ก็ตอบโจทย์ ความต้องการ

iFun Screen Recorder is a free, simple, and easy-to-use screen recorder with a light video editor, and it supports recording Web cams. It not only allows you to flexibly capture a full screen or any selected parts of screens and webcams but also supports recording audio from your microphone and speaker into your video simultaneously. Thus, it is ideal for recording video conferences, webinars, lectures, presentations, etc.

แอพมาพร้อม Tool s หรือเครื่องมือในการตัดต่อ บางส่วนของคลิปวีดีโอที่ไม่ต้องการออกไป สำหรับคนที่ต้องการแอพตัดต่อวีดีโอ ง่ายๆ ใช้งานบนมือถือ ก่อนการแชร์ หรือส่งต่อ 
ก็สามารถโหลดและติดตั้งแอพ iFun Screen Recorder


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า