วิธีสรุปข้อมูลด้วย Pivot tabel โปรแกรม Excel

 การสร้าง Pivot table คืออะไร 

เป็นเครื่องมือพื้นฐานของ โปรแกรม Excel ที่ช่วยให้ User หรือผู้ใช้งาน สามารถสรุปย่อข้อมูล จากตารางข้อมูล ในรูปแบบย่อ หรือเฉพาะส่วนที่เราต้องการทราบค่า ได้ 

สามารถนำไปประยุกต์ ต่อยอด ในการสรุป และรายงานข้อมูล ในการเรียน การสอบ การค้าขาย การทำธุรกิจ ต่างๆ ได้มากมาย ไม่จำกัด 

พื้นฐานการใช้งาน 

จำเป็นจะต้องมี พื้นฐานการใช้งาน Excel ในระดับ User หรือผู้ใช้งานมาระดับหนึ่ง 

ใครคิดอะไร ไม่ออก ก็ประมาณ ว่า พนักงาน หรือเสมียน จะเป็นฝ่าย ทำธุรการ สร้างตาราง บันทึกข้อมูลลงสู่ตาราง 

แต่เวลาจะสรุปข้อมูล ให้ หัวหน้า หรือ ฝ่ายบริหาร ถ้าเรา เอาตารางทั้งหมด ให้หัวหน้า ดู หรือ เปิดอ่านเอง แบบนี้ รับรองว่า งานงอกแน่ ส่วนมากแล้ว หัวหน้างาน จะไม่มีเวลามาดู ปริมาณข้อมูลจำนวนมากๆ สิ่งที่ทำได้คือ เป็นสรุปย่อ หรือ สรุปผลรวมของปี หรือ ไตรมาส เป็นต้น

มาดูตัวอย่าง ง่าย ๆ เื่อให้เกิดความเข้าใจ และนำไปลองฝึกใช้งานกันได้ 

ก่อนใช้งาน Pivot table จะต้องดูข้อกำหนด 3 ข้อ ก่อนคือ 

1 คอลัมน์จะต้องมีชื่อหัวคอลัมน์ 

2 ห้ามมีค่าว่างในแถว หรือ คอลัมน์ 

3 ห้ามมีคอลัมน์ ที่ใส่สูตร หรือ มีผลลัพธ์การคำนวณ 

ตัวอย่าง รายงานขายสินค้า 

สินค้าขายดี 10 อันดับ 

ลูกค้าที่มาซื้อของมากสุด 



Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า