เรียนรู้พื้นฐานการคำนวณใน Google Sheet

 ในวันนี้ เราจะมาเรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการสร้างแผ่นงาน Google Sheet และเรียนรู้พื้นฐานการคำนวณเบื้องต้น

ไปที่ Google drive ส่วนตัวของเรา 

คลิกที่ปุ่ม สร้าง เลือก sheet

กรอกข้อมูล 

คอลัมน์ A     คอลัมน์ B   คอลัมน์ C

10                   20                 หาผลบวก

40                  30                 หาค่าลบ 

50                 60                  หาผลคูณ

100                 50              หาผลหาร 


ทำได้ 2 วิธี 

ทางคณิตศาสตร์ 

= 10+20

=40-30

=50*60

=100/50

วิธีที่ 2 Cell reference อ้างอิงเซลส์ และคัดลอกสูตร 

ข้อดี คือ ถ้าเปลี่ยนค่าจำนวน จะได้คำตอบที่ ถูกต้อง อัตโนมัติ 

จึงนิยมใช้วิธีนี้มากกว่า 

 


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า