ดาวโหลด XAMPP

โปรแกรมสำหรับใช้งานในการ พัฒนาระบบงาน เวบไซต์ ฐานข้อมูล และโปรแกรมฐานข้อมูล ผ่านระบบสารสนเทศ และเครือข่าย 

ผู้ใช้งานที่สนใจต้องศึกษา และติดตั้งใช้งาน 

รองรับ 

การติดตั้งใช้งาน บน Windows

บน LINUX

และบน OS X

ระบบภาษา และโครงสร้างฐานข้อมูล

XAMPP Apache + MariaDB + PHP + Perl
อยากจำลอง Host เพื่อติดตั้งโปรแกรม บริหารจัดการเว็บไซต์ เช่น JOOMLA ,WORDPRESS หรือ MOODLE 
ก็จำเป็นจะต้องลงระบบฐานข้อมูลพวกนี้ 

ดาวโหลด XAMPP

What is XAMPP?


XAMPP is the most popular PHP development environment

XAMPP is a completely free, easy to install Apache distribution containing MariaDB, PHP, and Perl. The XAMPP open source package has been set up to be incredibly easy to install and to use.Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า