วิธีการใช้งานฟังก์ชั่นค่าเฉลี่ยจำนวน Ms Excel

 โปรแกรมบัญชี excel สามารถใช้หาค่ารวม และค่าเฉลี่ยข้อมูลได้โดยง่าย ผ่านสูตร ฟังก์ชั่น Average 

โดยจะมี 2 แบบด้วยกันคือ 

Average 

และ 

AverageA

ซึ่ง Average ค่าเฉลี่ยที่บวกเฉพาะข้อมูลตัวเลขเท่านั้น

ส่วน AverageA จะนับข้อมูลที่เป็นข้อความด้วย โดยนับเป็น 0 


มาดูตัวอย่างการใช้งานฟังก์ชั่นค่าเฉลี่ยนข้อมูล Ms Excel กันง่ายๆ ดีกว่า ครับ 

สมมุต ให้ตารางเก็บคะแนนสอบของนักเรียน มาให้ตามตาราง

เราสามารถหาผลรวม และค่าเฉลี่ยนคะแนนของข้อมูลได้อย่างไร

รวมทั้งหาค่ากลางข้อมูล 

ค่าสูงสุด ต่ำสุด

ไปชมกัน 




Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า