สร้างแอพจัดการสินค้าด้วย Appsheet

 ความสามารถของแอพที่สร้างขึ้นมา หลักๆ 3 ส่วน 

ระบบคิวอาร์โค้ดของสินค้าแต่ละชนิด เพื่อใช้ในการสแกนข้อมูล 

การคำนวณปริมาณสินค้าคงคลังอัตโนมัติ

การคำนวณปริมาณสินค้าขาดเพื่อสั่งซื้อเพิ่ม 


ขั้นตอนแรก สร้าง 3 ตารางฐานข้อมูลด้วย Google Sheet 

ประกอบด้วยตาราง 

สินค้า

ขาย

ซื้อ

ขั้นสอง นำเข้าข้อมูลไปที่ appsheet

การจัดการชนิดข้อมูลของแต่ละตาราง ให้เหมาะสม

ขั้นสาม การสร้าง UX view จำนวน 4 วิวด้วยกัน คือ 

เพิ่มสินค้า

ขาย

รายการสินค้า

รายการสินค้าระดับต่ำ Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า