วิธีการสร้าง Auto Numbering ใน Google sheet


 สมมุตว่าตาราง google sheet มี 2 คอลัมน์ คือ A  และ B

เราต้องการให้แท่งคอลัมน์ ID เรียงลำดับ  1  2   3  ตามลำดับ 

เราจะสามารถทำได้ 2 วิธีด้วยกันคือ 

วิธีที่ 1 

ใช้สูตร =SEQUENCE(COUNTA(B2:B))จากนั้น ในช่อง B ให้เราลองใส่ค่า ลงไป แล้ว enter ก็จะได้เลข อัตโนมัติ เรียงไปตามลำดับ

วิธีนี้จะง่าย และจะไม่ยอมให้เกิดค่าว่างระหว่างแถว

วิธีที่ 2 
ใช้สูตร =ARRAYFORMULA(SEQUENCE(MAX(ROW(D2:D)*(D2:D<>""))-1))

จะสามารถมีค่าว่างระหว่างแถวได้ แต่สูตรจะยังคง เรียงลำดับหมายเลขให้ตามลำดับ ทุกแถว

ก็ลองนำไปศึกษาและประยุกต์ใช้งาน เองต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น