แก้ไขปัญหาไวรัส Surabaya in my birthday

วิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อโดนไวรัสคอมพิวเตอร์ Surabaya เล่นงาน จริงๆ แล้ว ไวรัสตัวนี้ระบาดมานานหลายปีแล้ว แต่ล่าสุดที่สำนักงานของผม มีคนใช้งาน XP อยู่ แล้วก็ไม่รู้ใครนำปล่อย เวลา Boot เครื่องขึ้นมา จะเจอหน้าจอ ตามภาพประกอบด้านล่างเลยครับ  ถ้าเอา USB ไปเสียบเข้าเพื่อเรียกดูไฟล์ข้อมูล หรือทำงานต่างๆ มันก็จะติดเข้าไปใน USB ของเราด้วยทันที ผมเองก็เผลดเอาไปเสียบเพื่อพิมพ์งาน แล้วพอนำกลับมาใช้งานกับเครื่องตัวเอง ก็เลยโดนมันเล่นงานเข้าไปด้วย ไฟล์หายหมดเลย
Surabaya in my birthday
ผลกระทบต่อผู้ใช้งาน ก็คือ มันจะ hidden ไฟล์ หรือทำให้ไฟล์ข้อมูล หรือ โฟลเดอร์บนเครื่อง หรืออุปกรณ์ USB ของเราหาไม่เจอ


การแก้ไขปัญหาของผม โดยไม่ต้อง Format ลงวินโดว์ใหม่
ผมก็ลองพึ่ง โปรแกรม ป้องกันไวรัส Kaspersky Internet Security  เดโม ให้ลองใช้งาน 30 วัน มาติดตั้งและช่วยสแกนและกำจัดไวรัส ตัวนี้ดู
ดาวโหลด  Kaspersky Internet Security

หลังดาวโหลด และ install โปรแกรมจบ ให้เราทำการ Update ฐานข้อมูลไวรัส ให้เป็นปัจจุบันเสียก่อน จากนั้น จึงเรียกคำสั่ง scan ในการทำงาน ซึ่งมีตัวเลือก แบบเต็มหรือ Full จะใช้เวลานานหลายชั่วโมง และแบบเร็ว ซึ่งจะสแกนเฉพาะแหล่งที่ไวรัสชอบไปหลบอยู่นั้นเอง ขั้นต้นในการสแกนหา Surabaya ใช้การสแกนแบบเร็ว Quick scan ก่อนก็ได้ เมื่อผลการสแกนค้นหาเจอไฟล์ไวรัสแล้ว เราก็สามารถที่จะลบหรือกำจัดไวรัสออกไปได้

Reboot วินโดว์ใหม่ จะเห็นว่า กรอบโต้ตอบ Surabaya in my birthday หายไป ไม่มีแล้ว เราก็สามารถที่จะเข้าไปในวินโดว์ เพื่อใช้งานตามปกติได้แล้วครับ

Post a Comment