วิธีการใช้งาน Avira AntiVir Personal - Free Antivirus 9.0

หลังการดาวโหลดและติดตั้งฟรีแวร์ Avira AntiVir Personal - Free Antivirus 9.0 เราลองมาศึกษาระบบการทำงานของโปรแกรมพื้นฐานที่สำคัญใการที่จะช่วยให้เราสามารถใช้งานโปรแกรมในการป้องกันและตรวจจับไวรัสคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
1 รู้จักกับหน้าตาของ Control panel หรือศูนย์กลางควบคุมการทำงานของ Avira AntiVir Personal - Free Antivirus 9.0 ซึ่งจะประกอบด้วยหน้าตาการใช้านที่ง่ายๆ ไม่ซับซ้อน ได้แก่ แถบเมนูบาร์ด้านบน แถบลิงค์ด้านข้าง และหน้าต่างแสดงผลการทำงาน ซึ่งมีรายการแสดงสถานะที่เราควรทราบดังนี้
AntiVir Guard = Activated หมายถึงกำลังทำงานอยู่ ถ้าคลิก Deactivate ก็จะปิดการทำงาน
Last complete system scan การสแกนเครื่องครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่? จะแสดงวันเดือนปีให้เราทราบ เราควรสแกนระบบอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง เพื่อความปลอดภัยของเครื่อง โดยการคลิกที่ลิงค์เมนู scan system now
Last update การ update ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่? จะแสดงวันเดือนปีให้เราทราบ เราควรหมั่น update ข้อมูลไวรัสให้ทันสมัยเสมอ โดยการคลิกที่ Start update
Avira AntiVir Personal - Free Antivirus จะแสดงวันเดือนที่โปรแกรมมีอายุการใช้งาน โดยแสดงเป็นวันเดือนปี ถ้าโปรแกรมหมดอายุเรา
จะต้องดาวโหลดโปรแกรมใหม่ เพื่อติดตั้งทดแทนต่อไป

เราควรคลิกเพื่อให้ศูนยกลางการควบคุมเป็นเครื่องหมายถูกสีเขียวให้หมด เพื่่อเป็นการแสดงว่าโปรแกรมได้รับการกำหนดค่าพื้นฐานในการทำงานได้อย่างถูกต้องครับ

2 แถบ icon ของโปรแกรม หลังการติดตั้งเราจะได้ icon ของโปรแกรมเป็นรูปร่มสีแดงเล็กๆ บริเวณ Task bar ด้านล่างขวา ซึ่งเราควรสังเกตระบบการทำงานของโปรแกรมผ่าน icon นี้ โดยมี 2 ลักษณะคือ ร่มกางแสดงว่าระบบ AntiVir Guard ทำงานอยู่ หากร่มหุบหรือไม่กาง แสดงว่าระบบ AntiVir Guard ไม่ทำงาน เราจะต้องคลิกที่ ศูนย์กลางควบคุมการทำงานของ Avira AntiVir Personal ในช่องแรกคือ AntiVir Guard = Activated

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า