ดูวิดีโอความคมชัดสูงด้วย DivX 7 for Windows 7.2


DivX 7 for Windows 7.2 คือฟรีแวร์ที่เปิดให้ผู้ใช้งาน OS 7 ได้ดาวโหลดมาติดตั้งและใช้งานกับเครื่องของคณ เพื่อให้เราสามารถรับชม digital videos บนคอมพิวตอร์ของเราได้อย่างเต็มรูปแบบและประสิทธิภาพ โดยรองรับไฟล์ DivX video ทุกชนิด และรูปแบบ HD ความละเอียดสูงมาก ที่จะให้ความคมชัดสูงสุด โดยในชุดของโปรแกรมจะมาพร้อมกับโปรแกรมย่อยที่จะช่วยให้เราสามารถดู DivX video บนเว็บไซต์ได้อย่างไม่มีปัญหา ความสามารถอื่นๆ ได้แก่การแปลงไฟล์ การตัดแต่งแก้ไขวีดีโอ เป็นต้น ซึ่งโปรแกรมนี้มีประโยชน์หลายประการตามที่กล่าว หากสนใจสามารถดาวโหลดไปติดตั้งและใช้งานกันได้ครับ

ลิงค์ http://download.cnet.com/DivX-7-for-Windows/3000-13632_4-10062728.html?tag=rtcol;reldl
ขนาดไฟล์ (22.7MB)
รองรับ Windows Vista, Windows 7, Windows XP, Windows 2000
DivX 7 for Windows is a free software download that provides everything you need to watch digital videos on your computer. In addition to playback of any DivX video, DivX 7 for Windows enables you to watch H.264 (.mkv) files, the new standard for true HD digital video. The DivX 7 for Windows download includes: DivX Player to watch HD videos on your PC; DivX Community Codec and Filters to watch HD videos in your favorite software media player; DivX Web Player to watch DivX videos in your web browser; DivX Converter (15-day trial) to convert to DivX video in one easy step; DivX Pro Codec (15-day trial) to create DivX videos in your favorite video editing applications. Users may purchase DivX Pro 7 for Windows ($19.99 USD) to receive unlimited use of the DivX Converter and DivX Pro Codec. DivX playback is always free.

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า