ฟรีโหลด RealPlayer SP

ฟรีโหลด RealPlayer SP ในสังคมดิจิตอล โปรแกรม RealPlayer SP เป็นโปรแกรมที่สุดยอดและสมบูรณ์สำหรับการเล่นและแบ่งปันวีดีโอของเรากับเพื่อนๆ หรือผู้ชมของเราบนเครือข่ายทางสังคมชื่อดังอย่าง Facebook และ Twitter เราจะได้รับความพอใจกับความสามารถของโปรแกรมที่สามารถทำงานบนเครื่องเล่นแบบพกพาของเราอย่าง Blackberry, iPod, iPhone เป็นต้น ทำให้เราสามารถใช้งานโปรแกรมในการดาวโหลดวีดีโอที่เราชื่นชอบจากยูทูป หรือจากแหล่งอื่นๆ เพื่อรับชมในเวลาและสถานที่ตามความต้องการของเรา นอกจากนี้คุณสมบัติของการแปลงวีดีโอทำให้เราสามารถบันทึกวีดีโอลงบนเครื่อง iPod ของเรา หรือโทรศัพท์ของเราได้ RealPlayer SP จึงเป็นโปรแกรมที่ง่ายที่สุดในการแบ่งปันวีดีโอของเราบนเฟสบุ๊ก หรือ ทวิสเตอร์ ซึ่งจะนำเราเข้าสู่ประสบการณ์ใหม่ๆ ของความบันเทิง และความสามารถพิเศษในการเขียนไฟล์วีดีโอด้วยการคลิกเพียงคลิกเดียวครับ
หลังดาวโหลดและติดตั้งแล้ว เมือเราเปิดเว็บที่มีไฟล์วีดีโอ จะแสดงแถบคำสั่งให้เรา save หรือบันทึกวีดีโอใ้ห้เราเลือกใช้งานได้

แปลงไฟล์วีดีโอเพื่อนำไปเปิดกับเครื่องเล่นแบบพกพา Blackberry, iPod, iPhone เป็นต้น

แบ่งปันวีดีโอของเราบนเฟสบุ๊ก หรือ ทวิสเตอร์ลิงค์สำหรับการดาวโหลด RealPlayer SP

It's social. It's portable. It's the new RealPlayer SP. And it's perfect for playing and sharing video with your friends and followers on Facebook and Twitter. You'll also be happy to know it works easily with your favorite flavors of Blackberry, iPod, iPhone and game systems. Now you can download and organize your favorite videos from YouTube and thousands of other sites. Then watch them anytime, anywhere you want.

The new video converter makes it easy to copy online video to your iPod, cell phone, Xbox, PS3 or other favorite device. RealPlayer SP is the easiest way to share your favorite videos--with your favorite people--on your Facebook page or Twitter feed. Take your media experience to the next level with RealPlayer Plus. Its advanced video features let you burn DVDs with a single click.
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال