ฟรีดาวโหลด Nero InCD 6.6.5.100


Nero InCD 6.6.5.100 ฟรีแวร์สำหรับผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ที่้ต้องการลบข้อมูลหรือ format แผ่น CDs / DVDs ของเราที่ใช้งานไปแล้ว เพื่อให้สามารถใช้งานได้เหมือนกับแผ่น diskettes โดยหลังการดาวโหลดและติดตั้งโปรแกรมแล้ว จะทำให้ผู้ใช้งานใช้การ Copy ข้อมูลลงแผ่นดิกส์ได้โดยการลากข้อมูลที่ต้องการลงแผ่นได้เลยหรือการ Drag นั้นเอง ทำให้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น โดยโปรแกรม Nero InCD ใช้ระบบไฟล์แบบ UDF นอกจากนี้ความสามารถของโปรแกรม Nero InCD ทำให้เราสามารถตรวจสอบและอ่านข้อมูลจากแผ่นดิกส์ที่มีปัญหา และสามารถเ้ข้าถึงแผ่นข้อมูลที่มีปัญหาที่ใช้ระบบไฟล์ UDF อย่างไรก็ตาม Nero InCD สามารถใช้ลบหรือ format แผ่นดิกส์ที่เป็นชนิดที่มีตัวอักษร RW หรือ Rewrite กำกับ ซึ่งหมายถึง เขียนซ้ำได้นั้นเองครับ สนใจสามารถดาวโหลดไปติดตั้งและใช้งานกันได้ฟรีครับ

ลิงค์สำหรับดาวโหลด http://www.softpedia.com/get/CD-DVD-Tools/Data-CD-DVD-Burning/Nero-InCD.shtml

Allows you to format CDs / DVDs so that they can be used as diskettes

InCD, the packet writing application was developed to help you format CDs / DVDs so that they can be used as diskettes. You can copy files onto the disc using drag and drop in Windows Explorer or save them to the disc from other applications. InCD uses the UDF file system and is compatible with the UDF reader in Windows 2000 and Windows XP.

The disc can be checked for errors following formatting. InCD can access data in defective sectors of file systems as of UDF 2.50 thanks to the option of duplicated meta data, thus offering additional data protection. With SmartDetect, InCD also features a technology which automatically detects the writing characteristics of recorders, even if the recorder is newer than the InCD version. It goes without saying that media written with InCD are compatible with other standard UDF software products.

InCD can also be used to read disks that are created using SecurDisc technology. SecurDisc is a new hardware and software based technology developed by Nero and HLDS with which you can create discs with special protection properties, such as data integrity, reconstructability, encryption and duplication protection. Such discs can be created with SecurDisc supported drives (e.g. from HLDS/LG and Nero Express) and read from any drive with InCD or InCD Reader.

If a SecurDisc disc is copy-protected and the copy protection can be removed by using a password, InCD can be used to read the disc if a SecurDisc drive is connected and you know the password.

The InCD version no longer only uses rewritable discs (CD-RW, DVD-RAM, DVD+RW, DVD-RW). You can now write to all commercially available discs using InCD – but write-once discs (R discs) cannot be erased and reformatted. InCD Essentials only supports rewritable discs (RW discs).

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า