เว็บบล็อกคืออะไร Blog?

blog คือการสร้างเว็บชนิดหนึ่งด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปซึ่งนักโปรแกรมเมอร์ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานสามารถสร้างและบริหารจัดการได้อย่างสะดวก โดยที่ผู้ใช้งานไม่มีความจำเป็นที่ต้องรู้จักภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพียงแค่มีขีดความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐานและการใช้งานอินเตอร์เน็ตก็สามารถสร้างและทำบล็อกเป็นของตัวเองได้แล้ว ถ้าหากเราย้อนหลังประมาณ 10 ปีที่แล้ว การสร้างเว็บเวจต้องใช้ภาษา HTML ในการเขียนและพัฒนาจึงจำกัดอยู่ในแวดวงของนักคอมพิวเตอร์หรือผู้ชำนาญการเท่านั้น และเมื่อมีการพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปจำพวก WYSIWYG - what you see is what you get เช่น Microsoft FrontPage และ Dream weaver จากความง่ายและสะดวกในการผลิตและสร้างเว็บไซต์ของโปรแกรม ทำให้จำนวนเว็บไซต์มีมากขึ้นโดยได้ขยายตัวเข้าสู่ผู้ใช้งานในทุกระดับ รวมทั้งเยาวชน นิสิตนักศึกษาในปัจจุบันต่างก็ศึกษาและมีเว็บเพจเป็นของตนเองจำนวนมาก และปัจจุบันความก้าวหน้าได้นำมาสู่การพัฒนาโปแกรมประเภท CMS บริหารจัดการเนื้อหา เช่น JOOMLA ,PHPNOKE ซึ่งเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งานในการสร้างและบริหารจัดการเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

blog หรือ เว็บบล็อก จัดเป็นเว็บไซต์ซึ่งมีขีดความสามารถในการบริหารและจัดการข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว ส่วนใหญ่นำเสนอข้อมูลส่วนตัว เรื่องราวบทความที่น่าสนใจต่างๆ รวมทั้งภาพและวีดีโอต่างๆ

บล็อกโดยส่วนใหญ่จะมีคุณสมบัติของการให้คอมเม้นต์จากผู้เยี่ยมชม เป็นการสื่อสารระหว่างเจ้าของบล็อกกับผู้เยี่ยมชม และคุณสมบัติอื่นๆ ในลักษณะของบทความส่วนตัวออนไลน์ (personal online diary) บล็อกโดยทั่วไปจะผสมผสานกันระหว่างข้อความกับรูปภาพและลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บเพจอื่นๆ คุณสมบัติที่ผู้เยี่ยมชมบล็อกสามารถให้ข้อคิดเห็นต่อข่าว หรือบทความบนบล็อกนั้นๆ ถือเป็นจุดเด่นของบล็อกเลยทีเดียว บล็อกส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ข้อความมากกว่าภาพหรือคลิปวิดีโอและดนตรี

จำนวนของบล็อกมีมากเท่าไร มีรายงานจากเครื่องมือสืบค้นบล็อกในปี 2007, (Technorati) ถึงจำนวนของบล็อกที่มีอยู่ทั่วโลกไม่ต่ำกว่า 112 ล้าน blog .

ก่อนที่จะมาเป็น blog ที่ได้รับนิยมอย่างสูงในปัจจุบัน blog ได้มีการพัฒนาตามลำดับในหลายรูปแบบ เช่น Usenet, บริการค้าขายออนไลน์ GEnie, BiX ระบบจดหมายเวียน ระบบกระดานข่าว ในปี 1990s, กำเนิด Internet forum เช่น WebEx, สร้างชุมชนออนไลน์เพื่อติดต่อสื่อสารของกลุ่มคนที่มีความสนใจร่วมกัน

ปัจจุบัน blog สมัยใหม่จุดประกายมาจากการเขียนบันทึกส่วนตัว online diary ของผู้สื่อข่าว และนักเขียน Justin Hall, ถือเป็นคนแรกๆที่เริ่มการเขียนบล็อก ในปี 1994 และนักเรียนวิทยาลัย Swarthmore College, เป็นที่รู้จักในฐานะของกลุ่มนักเขียน blog ในยุคแรกๆ

การสร้างบล็อกในยุคแรกๆ ใช้การบริหารจัดการอย่างง่ายๆ ต่อมาได้มีการพัฒนาคุณลักษณะและขีดความสามารถในการบริหารและจัดการอย่างสะดวกและครบครัน ในการจัดการกับบทความซึ่งเรียงลำดับตามเวลาที่เรา post บทความเข้าไปในบล็อก ทำให้เกิดความอ่อนตัวในการจัดการข้อมูลข่าวสารได้อย่างง่ายดาย โดยผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องมีความรู้ในการเขียนหรือพัฒนาโปรแกรมแต่อย่างไร ทำให้นำไปสู่การเติบโตและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน

ถ้าอยากหาพื้นที่ส่วนตัวออนไลน์ ที่สามารถขีดความ ความรู้ประสบการณ์ และแบ่งปันแรงบันดาลใจ  ลองดูสักลิงค์ ขอให้โชคดีครับ 

รายชื่อของเว็บไซต์ที่ให้บริการฟรีบล็อก 10 อันดับของโลก 2022 


Here are the best free blogging sites you can use to start your own blog today:
  • Wix (www.wix.com)
  • WordPress (www.wordpress.org)
  • LinkedIn (www.linkedin.com)
  • Weebly (www.weebly.com)
  • Medium (www.medium.com)
  • Ghost (www.ghost.org)
  • Blogger (www.blogger.com)
  • Tumblr (www.tumblr.com)


ของไทยครับwww.Bloggang.com แนววัยรุ่นนิดๆ สนุกสนาน บันเทิง
www.StoryThai.com ทั่วไป
www.BlogRevo.com ความรู้ทั่วไป
www.OKnation.net ประมาณว่าวิชาการ ความรู้
www.O2Blog.com ความรู้ทั่วไป
www.iBlog.co.th ความรู้ทั่วไป
http://gotoknow.org/register เว็บบล็อกคนทำงานแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์
http://th.wordpress.com/ นี่ก็ดัง คู่แข่งตัวสำคัญของ blogger เขาเลย


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า