การแทรกข้อความ PowerPoint 2010

มันเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นที่เราจะต้องเข้าใจพื้นฐานการใช้งานของ ข้อความ กล่องข้อความ เมื่อเราทำงานกับ PowerPoint ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนรู้พื้นฐานการทำงานที่สำคัญของ ข้อความ เช่น การแทรกข้อความ การลบ การย้าย การทำงานกับกล่องข้อความ การปรับแต่งค่าข้อความ และอื่นๆ ที่จำเป็นในการทำงานกับ PowerPoint
การแทรกข้อความt:
คลิกที่กล่องข้อความ ในจุดที่เราต้องการแทรกข้อความ
จุดที่จะแทรกข้อความจะแสดงขึ้นมา
ปกติแล้วกล่องข้อความจะแทรก สัญลักษณ์หัวข้อย่อย หรือ Bullet เองอัตโนมัติ ซึ่งเราสามารถปรับใหม่ได้ หรือถ้าไม่ต้องการ สัญลักษณ์หัวข้อย่อย ก็ยกเลิกได้โดยการคลิกที่ปุ่ม สัญลักษณ์หัวข้อย่อย อีกครั้งนั้นแหละครับ ลองดูได้ สลับไปมา

การลบข้อความ :
คลิกเม้าส์หน้าจุดข้อความที่ต้องการลบ .
กดแป้น Backspace เพื่อลบข้อความจากจุดที่คลิกเม้าส์ไปทางซ้าย .
กดแป้น Deleteเพื่อลบข้อความไปทางขวาของจุดที่เราคลิกเม้าส์ .
การเลือกข้อความ:
คลิกเม้าส์ลงจุดที่ต้องการเลือกข้อความ .
แดรกเม้าส์เลือกข้อความที่ต้องการ เมื่อปล่อยเม้าส์กลุ่มของข้อความที่ถูกเลือกจะแสดงแถบ highlighted box ขึ้นมา
การ Copy และวาง Paste ข้อความ:
เลือกข้อความที่ต้องการคัดลอก
คลิกคำสั่ง Copy บนแถบเมนู หน้าแรก . เราสามารถใช้การคลิกขวา เพื่อเลือกคำสั่ง Copy.
คลิกเม้าส์ลงจุดที่ต้องการวางข้อความ
คลิกปุ่มวาง Paste เพื่อวางข้อความที่คัดลอกลงไป

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า