จับภาพหน้าจอด้วย WinParrot

WinParrot นกแก้ววิน ๆ ขอแนำนำฟรีแวร์โปรแกรมจากค่าย DPC: ออกแบบมาสำหรับยูสเซอร์ที่ต้องการฟรีแวร์สำหรับบันทึกกิจกรรมการทำงาน หน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อประกอบการเรียนการสอน การบรรยายสรุป หรือ การทำงานกับโปรแกรมต่างๆ แบบเป็นขั้นเป็นตอน ผ่านระบบไฟล์การเรียนรู้อัตโนมัติ โดยโปรแกรมจะบันทึกไฟล์นำเสนอ ออกมาเป็นนามสกุลที่ได้คือ "wpr" โดยจะบันทึกการทำงานของหน้าจอ เช่น เม้าส์ การป้อนค่า และหน้าจอ ทั้งนี้โปรแกรมมาพร้อมความสามารถในการแทรกจุดนำสายตา การเดินหน้า หรือแทรกข้อมูลจาก Excel
ความสามารถอื่นๆ ของโปรแกรมเช่น การควบคุมรูปภาพ รูปร่าง ข้อความ เปลี่ยนความเร็วในการพิมพ์ การคลิกเม้าส์ โดยโปรแกรม WinParrot จะไม่ทำให้เครื่องของเราทำงานช้าลง และไม่จำเป็นต้องติดตั้งก่อนใช้งาน คือเป็นไฟล์ที่พร้อมเปิดใช้งานทันที
สำหรับตัวอย่างและคำแนะนำการใช้งานโปรแกรม WinParrot สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของทางผู้พัฒนา
ดาวโหลด WinParrot
ขนาดไฟล์ 660.48K
รองรับ Windows 2000/XP/Vista/7
ตัวอย่างภาพหน้าจอการทำงานของโปรแกรม winparrot
WinParrot is the Windows parrot. If you perform repetitive tasks with no added value on Windows XP, Vista or Windows 7, it will save you much time. Start recording your tasks or your entries, WinParrot will replay them immediately without programming It generates a file with the extension "wpr" containing all your actions (mouse, key and screen shot). With a very simple language (very close to that of Excel) you can insert visual checkpoints, loops, conditions or data from Excel spreadsheets. You can control the tolerance of an image recognition, shapes or texts, change the speed of typing or moving the mouse. In order to avoid slowing down your computer WinParrot is optimized to use the least possible of memory and CPU. WinParrot requires no installation and no administration right. It verifies its signature. If a virus attempts an intrusion or if WinParrot is corrupted, it will alert you. You will find examples and video on the official website. We hope that WinParrot will help you.

What's new in this version: Version 2.0.2 includes automate your recurring tasks.

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า