การแทรกภาพคลิปอาร์ต

วิธีการแทรกภาพคลิปอาร์ตหรือภาพตัดปะลงในสไลด์งานนำเสนอ PowerPoint 2010
ตรวจดูว่าภาพ Clip Art:
เลือกคำสั่งแทรก ภาพตัดปะ
เริ่มจากการคลิกปุ่มภาพตัดปะ ซึ่งอยู่ในกลุ่มการแทรกภาพ

คำสั่งการทำงานของภาพตัดปะ
ตัวเลือกการแทรกภาพตัดปะแสดงขึ้นมาด้านขวามือของเอกสาร
ให้เราใส่คำค้น คำสำคัญที่ต้องการลงไป เช่น รถ คน ช้าง เรือ เป็นต้น ลงไป
จากนั้นให้เราคลิกเมนูแบบหล่นลงหรือ drop-down arrow ลูกศรเล็กๆ จะแบ่งภาพตัดปะตามกลุ่ม หรือหมวดหมู่
คลิกยกเลิกกลุ่มหรือรายการที่เราไม่ต้องการออกไป

เลือกชนิดภาพตัดปะตามที่เราต้องการแทรกให้แสดง
เราสามารถค้นหาภาพตัดปะเพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต เช่น ffice.com, วาง checkmark ถัดจากเนื้อหาของ Office.com content หาไม่แล้วจะเป็นการค้นหาจากเครื่องของเราเท่านั้น

การต้องค้นหารวมทั้ง Office.com content ด้วยจะได้หาภาพตัดปะเจอ
คลิก ไป.


การแทรก Clip Art:
ดุผลการค้นหาภาพตัดปะตามคำสำคัญที่เราค้นหาไว้
คลิกภาพตัดปะที่ต้องการแทรก

เลือกภาพตัดปะ
ภาพตัดปะนั้นๆ ก็จะแทรกเข้ามาในสไลด์

อีกทางเลือก clip art
เราสามารถแทรกภาพตัดปะได้จากกล่องข้อความที่มีคำสั่งแทรกภาพตัดปะ ได้โดยตรง ดูภาพประกอบ

การแทรกภาพหน้าจอ
เป็นการจับภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ปัจจุบันที่เราต้องการมาแทรก มาวาง มาใส่ มาลงไว้ในสไลด์งานนำเสนอตามที่เราต้องการ อาจจะเป็นหน้าจอคอมเราเองหรือหน้าเพจต่างๆ ของอินเตอร์เน็ต เพื่อการอธิบายหรือนำเสนอ โดยโปรแกรม PowerPoint 2010 จะช่วยให้เราสามารถจับภาพหน้าจอหรือบางส่วนของหน้าต่างมาลงแสดงไว้ได้


วิธีการแทรก
เลือกคำสั่งแทรกภาพหน้าจอจากเมนูคำสั่ง
หน้าต่างวินโดว์ที่มีจะแสดงขึ้นมา เลือกหน้าต่างที่เราต้องการ
ภาพหน้าจอนั้นๆ ก็จะปรากฏเข้ามาในสไลด์ของเรา

การแทรกภาพแบบคลิปหน้าจอ หรือตัดย่อตามต้องการ

จากเมนูแทรกภาพหน้าจอ เลือกแบบคลิปภาพหน้าจอ
ภาพที่แสดงอยู่จะถูกนำเข้ามา ลูกศรเคอร์เซอร์จะกลายเป็นรูปกากบาท ใช้เม้าส์คลิกค้าง ลากพื้นที่ตามต้องการ
การปรับขนาดของภาพ
คลิกบนภาพที่ต้องการปรับขนาด
ใช้เม้าส์วางบนตำแหน่งที่มุมของภาพ เคอร์เซอร์ของเม้าส์จะเปลี่ยนรูปหัวลูกศร คลิกและกดเม้าส์ค้าง จากนั้นแดรกเม้าส์ปรับ-ขยาย-ย่อขนาดภาพตามขนาดที่เราต้องการ

หากเราต้องการอัตราส่วนภาพแนวตั้งกับแนวนอนให้ได้สัดส่วนกันตลอดเวลา เราจะต้องใช้มุมของภาพเท่านั้น แบบว่าห้ามลากตรงกลางเพราะอัตราส่วนภาพที่ย่อขยายจะไม่ได้อัตราส่วน เว้นแต่ว่าเราต้องการแบบนั้น

การย้ายตำแหน่งภาพ :
คลิกบนภาพที่เราต้องการย้ายตำแหน่ง ใช้เม้าส์กดค้างและแดรกภาพไปวางลงตำแหน่งตามที่เราต้องการ .
การหมุนภาพ ให้เราคลิกที่ปุ่มวงกลมเล็กๆ สีเขียว แดรกเม้าส์หมุมภาพตามองศาที่ต้องการ
แบบฝึกหัด
1 เปิดไฟลืเพาเวอร์พอยต์เดิมที่เรามีขึ้นมา
2 แทรกภาพจากไฟล์ภาพที่เรามี ลงไปในสไลด์
3 แทรกภาพตัดปะลงในสไลด์
4 จับภาพหน้าจอและทรกลงไปในสไลด์
5 ปรับขนาดและปรับตำแหน่งของภาพให้เข้ากันกับโครงร่างข้อความ

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า