Navbar

Search

การแทรกภาพลงในบทความ joomla

1 Log in เข้าไปในเว็บไซต์ Joomla ของเรา
2 ไปที่การจัดการบทความ แล้วสร้างบทความใหม่ขึ้นมา 1 เรื่อง เรื่องอะไรก้ได้ กำหนดหมวดหมู่ และพิมพข้อความลงไปบ้าง เพื่อประกอบการเรียนรู้
3 ถ้าเรารู้ภาษา HTML ก็สามารถคลิกที่ปุ่ม HTML เพื่อเข้าไปสร้างลิงค์หรือระบุเส้นทางภาพที่เราต้องการให้แสดงในบทความของเราได้โดยตรงหรือหากไม่ทราบก็
4 ปุ่มคำสั่งแทรกรูปภาพ บริเวณด้านล่างซ้ายของบทความ คลิกเข้าไป จะแสดงรูปภาพพื้นฐานที่โปรแกรมจัดไว้ให้เราส่วนหนึ่ง ให้เราคลิก Browse เข้าไปหาเลือกภาพบนคอมพิวเตอร์ของเราเข้ามา จากนั้นคลิกปุ่ม upload เพื่อ Load ไฟล์ภาพนั้นๆ เข้ามาให้พร้อมใช้งาน
5 ให้เราคลิกรูปภาพที่เรา Load เข้ามา จากนั้นคลิกคำสั่งแทรกภาพ ภาพที่แทรกจะแสดงในบทความทันที แต่จะแสดงอยู่ด้านบนสุดของบทความ
6 การปรับขนาดภาพ สังเกตุที่มุมของภาพมีจุดวงกลมเล็กๆ สามารถนำเม้าส์ไปแดรกลากย่อ/ขยาย ขนาดภาพได้ตามต้องการ
7 การย้ายตำแหน่งภาพไปยังบรรทัดหรือจุดที่ต้องการ ให้เราคลิกขวาที่ภาพ เลือกคำสั่งตัด Cut ภาพ จากนั้นไปคลิกที่จุดหรือพื้นที่อื่นที่ต้องการวางภาพลงไป ด้วยการคลิกขวาและเลือก วาง
8 การจัดตำแหล่งภาพเหมือนโปรแกรม word คือการสั่งให้ชิดขวา ซ้าย หรือ ตรงกลาง
9 จบพื้นฐานการแทรกภาพลงในบทความ Joomla เพียงเท่านี้ก่อนครับ โอกาสหน้าจะมาแนะนำการทำงานอื่นๆ ของจูมล่าเพิ่มเติมให้ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น