ฟรีดาวโหลด Edraw Mind Map

การเขียนแผนผังความคิดหรือมายแมพ หรือแผนผังการระดมความคิด เกี่ยวข้องกับการเขียนศูนย์กลางความคิดขึ้นมา และเชื่อมโยงเข้ากับความสัมพันธ์อื่นๆ โดยเน้นไปที่ Main idea หรือแนวความคิดหลักในรูปแบบของเราเอง จากนั้นแตกกิ่งก้านสาขาที่เกี่ยวข้องออกไป จากจุดเชื่อมต่อระหว่างความคิด เราสามารถใช้แผนผังดังกล่าวในการช่วยจำและเรียนรู้สิ่งใหม่

ความสัมพันธ์ของแผนผัง จะใช้เส้น สี ลูกศร กิ่ง แขนง หรือรูปแบบอื่นๆ ในการแสดงความเชื่อมโยงระหว่างความคิดเข้าด้วยกัน ซึ่งความสัมพันธ์นี้อาจจะสำคัญต่อความเข้าใจของการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือการสร้างผังการเรียนรู้ต่างๆ ด้วยการสร้างและเชื่อมโยงในรูปแบบของตัวเอง จะช่วยให้การจดจำและการเรียนรู้ของเราง่ายขึ้น และเป็นระเบียบไม่สับสน

พยายามเขียนแนวคิดของเราบนกระดาษ A 4 ให้ต่อเนื่อง ไม่สะดุด หรือลบแก้ไข โดยทั้งหมดนี้จะช่วยให้การคิดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพราะแนวคิดของการเขียนแผนผังความคิดคือ การคิดอย่างสร้างสรรค์ เราจะมีเวลาในการปรับแต่งแก้ไขทีหลังอย่างเหลือเฟือ แต่ในช่วงนี้เป็นการเขียนหรือสื่อความคิดออกมาทั้งหมด บางครั้งอาจเป็นอุปสรรคที่ขัดขวางต่อการแสดงความคิดออกมา

เขียนความคิดสำคัญลงไป บางคนอาจจะใช้อักษรตัวหนา ช่วยในการจำ และใช้การเขียนคำอธิบายเล็กประกอบด้านข้างภายหลัง


เขียนความคิดหลักลงไปตรงกลาง บางคนอาจจะชอบในการเขียนแบบแนวนอน เพราะว่าจะให้พื้นที่ในการเขียน/ขยาย ความคิดของเราออกไปได้มากกว่า

เว้นพื้นที่ว่างให้มาก เพราะพื้นที่เหล่านี้จะมีประโยชน์ในการเพิ่มเติมข้อมูล เนื้อหาที่เรา ที่เราต้องการลงไป
 สนใจดาวโหลด Edrew Mind Map
เป็นแชร์แวร์ ที่ให้ทดสอบและลองใช้งานฟรี 1 เดือน 
ถ้าต้องการใช้งานต่อ ต้องอัพเกรดเป็นตัวเต็ม 
Create mind maps (graphical representations of thought processes) for brain-storming, problem solving, rational analysis, and decision making.

Edraw Mind Map is a vector-based mind mapping application with rich examples and templates. Mind Map makes it easy to create basic flowcharts, mind maps, brain-storming diagrams and sketch maps.
ตัวอย่างของการเขียนแผนผังความคิดด้วยฟรีแวร์ edraw mind map

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า