การแทรกภาพในสไลด์ PowerPoint 2010

กล่าวนำ

การแทรกภาพในสไลด์ PowerPoint 2010 จะทำให้งานนำเสนอดูน่าสนใจและมีชีวิตชีวามากขึ้น โดยเราสามารถแทรกรูปภาพ ภาพตัดปะ ภาพเคลื่อนไหว หรือภาพหน้าจอแบบ screenshots มาแทรกเข้าไปในสไลด์เพื่อถ่ายทอดหรือบอกล่าเรื่องราวไปยังผู้รับชม สำหรับเนื้อหานี้เราจะมาเรียนรู้พื้นฐานการแทรกภาพ การจัดการภาพ ภาพตัดปะ และภาพจับหน้าจอ มาใช้งานกับ PowerPoint 2010
สำหรับภาพที่เราสามารถนำมาแทรกลงในงานนำเสนอนั้นเราสามารถ ค้นหาได้จากอินเตอร์เน็ต
วารสาร
หนังสือ
สิ่งพิมพ์ต่าง
หรือภาพจากกล้องดิจิตอล
กล้องมือถือ
หรือจากการสแกนภาพ
และอื่นๆ
การแทรกภาพแบบนี้เราเรียกว่า แทรกไฟล์ภาพ บนเมนูแบบริบบอน คลิก แทรก แท็บ
จากนั้นคลิกแทรกรูปภาพ

หน้าต่างแทรกภาพปรากฏแสดงขึ้นมา ให้เราเข้าไปคลิกเปิดไฟล์ภาพที่ต้องการเข้ามาในงานนำเสนอของเราได้ทันที


เลือกภาพที่ต้องการแทรก จากนั้นคลิกปุ่มคำสั่ง แทรก

ภาพที่เลือกจะแสดงในสไลด์ของเรา ให้เราสังเกตที่รูปภาพจะแสดงจุดวงกลมเล็กๆ รอบภาพ เมื่อเรานำเม้าส์ไปวางที่จุดเล็ก จะมีลูกศรเล็กๆ ให้เราแดรกเม้าส์ สามารถย่อขยายขนาดภาพได้ตามต้องการ

Iเราสามารถคลิกคำสั่งแทรกรูปภาพจากสไลด์ที่มีกล่องข้อความแบบแทรกรูปภาพได้เช่นกัน เป็นการแทรกภาพทีรวดเร็วอีกทางหนึ่ง

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า