จัดการสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพด้วย POS Maid

Inventory หมายถึงลิสต์รายการสินค้าในคลัง เช่น จำนวนของสินค้าที่เก็บหรือบรรจุอยู่ภายในโกดังสินค้า ร้านค้า ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น การบริหารงานคลังสินค้าเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญ การบริหารที่มีประสิทธิภาพ หมายถึงการรับรู้หรือทราบทันทีว่ามีสินค้าใดออกไปหรือรับเข้ามา โดยควรจะเป็นขบวนการทำงานหรือควบคุมที่เป็นระบบ เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการเก็บสินค้าบางรายการไว้สูงหรือต่ำเกินไป สินค้าอะไหล่ควรจะมีการกักตุนหรือสำรองไว้กรณีตลาดผันผวนหรือเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เช่น ตามความต้องการของตลาด พอๆ กับความล่าช้าจากผู้ส่งสินค้า เป็นต้น

สินค้าอาจจะมีความหลากหลาย เช่นวัตถุดิบต่างๆ อุปกรณ์การทำงาน อุปกรณ์สำหรับขายส่งขายต่อ ดังนั้นงานด้าน Inventory จึงมีหลากหลายองค์ประกอบ เช่น ระบบการสแกนหมายเลขบาร์โค้ด การพิมพ์รหัสบาร์โค้ด การทำป้ายรหัสบาร์โค้ด โปรแกรมบริหารคลังสินค้า เป็นต้น

โปรแกรมจัดการสินค้าจะทำงานควบคู่ไปกับระบบรหัสสินค้าหรือบาร์โค้ด สำหรับการติดตาม tracing สินค้า และการควบคุม control

การนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เหล่านี้มาช่วยในการจัดการ การขาย การส่งของ การรับของ ฯลฯ จะช่วยให้การจัดการง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวก็มีทั้งแบบฟรีและจ่ายเงิน สำหรับผู้ที่สนใจหรือเริ่มต้นธุรกิจ ที่อาจจะยังไม่พร้อมในการเริ่มต้นหรือลงทุนกับโปรแกรมเสียเงินราคาแพงเลย ก็สามารถที่จะเริ่มต้นจากพวกฟรีแวร์หรือแชร์แวร์ เป็นการทดลองระบบขั้นต้นไปก่อน เมื่อมั่นใจหรือพร้อมแล้วจึงเปลี่ยนไปใช้โปรแกรมที่ต้องการจริงๆ อีกทีก็ทำได้

สำหรับโปรแกรมที่นำมาแนะนำในการจัดการสินค้าในวันนี้คือ POS MAID ฟรีแวร์สำหรับการจัดการสินค้า ที่มีประโยชน์มากๆ สำหรับร้านค้าปลีก หรือร้านขายสินค้าขนาดเล็ก ทั่วไป POS ย่อมาจาก Point of Sale ทั้งนี้โปรแกรมมีจุดเด่นหลายประการ เช่นการเพิ่มรายการข้อมูลของสินค้าเข้าสู่ระบบหรือฐานข้อมูลที่ง่ายและรวดเร็ว การบริงานลูกค้าและคนงาน รายงานทางการเงิน การจัดการทางบัญชี การแจ้งเตือนสินค้าใกล้ขาด ฯลฯ แนะนำโปรแกรมนี้สำหรับร้านค้าขนาดเล็ก

Pos Maid is free software for inventory management and control which is very helpful in merchandise retail sale like in provision store, super market store, electronics goods store etc. POS stands for Point of sale


POS MAID is a Retail Software, highly recommended for general merchandise retail stores, such as: Dollar store, Grocery store, Bakery, Auto/Car Sales, Clothing store, Vitamin store, Pet store, Sporting goods store, Electronic store, Computer store, Cell phone dealer, Toy store, Coffee shop, Newspaper / Magazine stand, Gift / Souvenir store, Gift shop and Book store. Our POS Software, as a bonus (free of charge), integrates with MerchantWare, X-CHARGE, ChargeItPro, Mercury and for an additional fee, it also integrates with PCCharge 5.10 or higher - in order to meet all of your Point of Sale Credit Card processing needs.
สเปกย่อ 


 • Version: 2.3431
 • File size: 6.17MB
 • Date added: February 06, 2014
 • Price: Free
 • Operating system:
  Windows XP/2003/Vista/Server 2008/7/8
 • Click to see larger images

  ดาวโหลด POS MAID
  ใหม่กว่า เก่ากว่า

  نموذج الاتصال