Navbar

Search

ดาวโหลดฟรีโปรแกรมห้องสมุด FAST Library Management System

แนะนำฟรีแวร์ขนาดเล็กและง่ายต่อการใช้งานออกแบบมาสำหรับช่วยให้การบริหารและจัดการห้องสมุดขนาดเล็กของโรงเรียนให้ง่ายและสะดวกต่อการควบคุมและกำกับดูแล เหมาะสำหรับหน่วยงานหรือโรงเรียนขนาดเล็ก ในการจัดระบบการยืมหนังสือ โดยมีรายละเอียดข้อมูลหนังสือ และรายชื่อสมาชิกนักเรียน ดูข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดการส่งคืนหนังสือ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
UI ออกแบบที่ง่ายต่อการใช้งาน ช่วยให้การทำงานของผู้ใช้งานง่ายขึ้น ในการ add หรือเพิ่มรายชื่อหนังสือและรายละเอียดข้อมูลอื่นๆ ของหนังสือที่จำเป็นเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของโปรแกรม ประกอบด้วย ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง รหัสหนังสือ หมวดหมู่ ฯลฯ
การจัดการหนังสือ ที่ง่าย เช่น การเพิ่ม การลบ และการดูรายละเอียดของหนังสือแต่ละเล่ม ว่ามีสมาชิกคนไหนยืมไปบ้าง และครบกำหนดส่งคืนเมื่อไหร่
การจัดการสมาชิก สามารถเพิ่มหรือ ลบ และกำหนดรายละเอียดข้อมูลสำคัญที่จำเป็น เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจำตัว หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ เป็นต้น

จากการทดสอบใช้งานพบว่าโปรแรกมมีความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการใช้งานในระดับพอใช้ อย่างไรก็ตามโปรแกรมยังขาดคุณสมบัติหรือฟีเจอร์ที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น ระบบข้อมูลเชิงสถิติ การบันทึกสถิติ log file การส่งออกข้อมูล การออกบัตรประจำตัวสมาชิก เป็นต้น

สรุป

ในภาพรวม หากโรงเรียนหรือหน่วยงานไหนที่มีห้องสมุด แต่ยังขาดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จะมาช่วยทำงานในการบันทึกการยืม และส่งคืน หนังสือ ก็ลองพิจารณาใช้งานโปรแกรมนี้ได้ฟรีครับ จนกว่าจะคุ้นเคย หรือมีทางเลือกที่ดีกว่า ก็ค่อยหาทางขยับขยายไปครับ

การทำงาน

  • เริ่มจากโหลดโปรแกรม มาก่อน FAST Library Management System 
  • หน้าต่าง Log in ของโปรแกรม เพื่อเข้าไปใช้งาน 
  • User ID : admin
  • password : library 
  • ขั้นตอนต่อไป ก็จะมีการทำงานที่ต้องทำหลักๆ คือ 
  • การเพิ่ม add รายชื่อหนังสือ 
  • การเพิ่มหรือ add รายชื่อสมาชิก รายชื่อนักเรียน นักศึกษา 
  • งานห้องสมุดทั่วไป ได้แก่ การให้ยืม และการคืนหนังสือครับ 
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น