การแก้ไขปัญหาติดตั้งโปรแกรม Flash Player บนวินโดว์

Flash Player เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่จะมีส่วนช่วยเต็มเต็มการทำงานของคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการท่องอินเตอร์เน็ตของโปรแกรม Browser ต่างๆ เช่น IE,Firefox เป้็นต้น โดยจะช่วยในการเล่นเกมส์ออนไลน์ การดูคลิปวิดีโอบนเน็ต ดนตรี เพลง ฯลฯ 
อย่างไรก็ตามในการติดตั้งหรือ update โปรแกรม Flash บางครั้งอาจจะมีปัญหาในการติดตั้งหรือการ update ได้ ซึ่งหากคอมใครมีปัญหาก็ลองดูแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อนำไปแก้ไขได้ตามแนวทางต่อไปนี้ครับ 


1. ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณติดตั้งโปรแกรม Flash แล้วหรือยัง ?


2. คุณถูกถามให้ปิดโปรแกรม  browser หรือเปล่า?

ถ้าคุณใช้โปรแกรม Internet Explorer (Windows) และโปรแรกม Safari (Mac OS), ตัวติดตั้งโปรแกรม Flash จำเป็นจะต้อง ปิดโปรแกรม browser ก่อนเพื่อดำเนินการต่อไป 


3. ตรวจสอบว่า Flash Player เปิดใช้งาน กับโปรแกรม browser ของคุณ?

สำหรับ Internet Explorer, see Enabling Flash Player | Internet Explorer.
สำหรับ FireFox on any OS, see Enabling Flash Player | Firefox.
 สำหรับ Safari on Mac OS, see Enabling Flash Player | Safari.
สำหรับ Google Chrome, see Enabling Flash Player | Chrome.
สำหรับ Opera, see Enabling Flash Player | Opera.

4. ข้อผิดพลาดของการติดตั้งเกี่ยวข้องกับประเด็นของ ActiveX หรือไม่?

จำเป็นที่จะต้องปิดการทำงานของ  ActiveX filtering สำหรับ Flash Player เพื่อที่จะทำงานได้อย่างถูกต้อง .
ดูวิธีการเปิด/ปิด  “How to Turn ‘ActiveX Filtering’ On or Off in IE9, IE10, and IE11” 

5.  ตัวติดตั้งไม่เริ่มต้นติดตั้ง ?

ปกติแล้วตัวติดตั้งจะพร้อมขึ้นมาให้สามารถเริ่มต้นการติดตั้งได้ทันทีหลังจากที่เราดาวโหลดโปรแกรมเสร็จ อย่างไรก็ตามเราสามารถที่จะเริ่มตัวติดตั้งด้วยตัวเอง โดยการไปที่ Downloads folder.
  1. หลังการดาวโหลด Flash Player, ปิดโปรแกรม browsers.
  2. เข้าไปหาไฟล์ติดตั้ง ชอง flash player ในแฟ้มที่เราดาวโหลดไฟล์ลงมา Downloads folder.
  3. Double-click ไฟล์เพื่อติดตั้ง  Flash Player 


6. ปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าอนุญาต permission หรือเปล่า ?

หลังจากติดตั้ง Flash Player, แล้วทุกอย่างทำงานปกติ จนกระทั่งเรา reboot เครื่อง แล้วหน้าเพจจะถามให้เรา install โปรแกรม Flash Player อีกครั้ง.
ดูเพิ่มเติมที่  FAQ page.
ขึ้นว่า 'Only a single instance of this application can run'
วิธีแก้ปัญหา 
ปกติแล้ว เราไม่จำเป็นต้อง Remove โปรแรกม Flash player รุ่นเก่าออกไปก่อน แบบว่าสามารถลงทับหรือ Update ได้เลย 
อย่างไรก็ตาม หากมีปัญหา error ตามข้อความด้านบน จำเป็นที่จะต้อง Remove หรือ Uninstall โปรแแกรม Flash ตัวเก่าออกกก่อน 
ดูวิธีการ uninstaller จากลิงค์  http://helpx.adobe.com/flash-player/kb/uninstall-flash-player-windows.html

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال