ดาวโหลด Java Runtime Environment (JRE) (64-Bit)

Java Runtime Environment (JRE) (64-Bit) เป็นส่วนประกอบสำคัญในการทำงานหรือพัฒนาแอพด้วยภาษา java ทั้งนี้การที่จะทำให้คอมพิวเตอร์ PC หรือวินโดว์ของเราสามารถรองรับการทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา JAVA รวมทั้งการแสดงผลของเนื้อหา Contents ชนิดต่างๆ บนเว็บไซต์ หรืออินเตอร์เน็ต ซึ่งอาจจะพัฒนาหรือออกแบบมาโดย Script ภาษา Java

ความต้องการการทำงานของระบบหรือโปรแกรม จำเป็นต้องมี component หรือองค์ประกอบ ในการแปรผลหรือแสดงผลอย่างถูกต้องคือ Java Runtime Environment (JRE) ซึ่งจะมีบทบาทและหน้าที่สำคัญในการแปลหรือรองรับการคำสั่งการทำงานของ script ภาษา Java บนคอมพิวเตอร์ของคุณ นั้นเอง

ข้อดีของ JRE

มาพร้อมส่วนขยายความสามารถ Plug in ที่รองรับการทำงานของ windows 64-bit ซึ่งหลายๆ เว็บไซต์หรือเนื้อหาบนเว็ตมีการพัฒนาหรือเขีบยแอพด้วย java 
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจหรือกำลังพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาจาว่า การติดตั้งองค์ประกอบนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้การพัฒนาแอพของคุณสามารถทำงานได้อย่างสำเร็จ ต่อไป  

JavaFX: JRE now includes Java FX version 2.2.55.

Java Runtime Environment (JRE) (64-Bit) provides the libraries, the Java Virtual Machine, and other components to run applets and applications written in the Java programming language. In addition, two key deployment technologies are part of the JRE: Java Plug-in, which enables applets to run in popular browsers; and Java Web Start, which deploys standalone applications over a network.

What's new in this version:

JavaFX Release Notes
JavaFX is now part of JDK. JDK 7u55 release includes JavaFX version 2.2.55.
New Features and Changes
The frequency of some security dialogs has been reduced on systems that run the same RIA multiple times.
Bug Fixes
This release contains fixes for security vulnerabilities.
สเปกย่อ

Version: 7 Update 55
File size: 29.39MB
Date added: April 22, 2014
Price: Free
Operating system:

Windows XP/Vista/Server 2008/7/8

ดาวโหลด Java Runtime Environment (JRE) (64-Bit)
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال