การแก้ปัญหาเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้

ในปัจจุบันคนไทยเราส่วนใหญ่ หรือเกือบทุกบ้านต่างก็มีอินเตอร์เน็ตติดตั้งและใช้งานกันอยู่แล้ว ซึ่งการติดตั้งและเปิดบริการครั้งแรกมักจะทำโดยช่างหรือผู้ชำนาญการทางด้านอินเตอร์เน็ตของผู้ให้บริการ

อย่างไรก็ตามกรณีที่เราพบปัญหาอินเตอร์เน็ตขัดข้องหรือใช้งานไม่ได้ตามปกติ ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ เป็นเรื่องปกติ แม้ว่าเราไม่ต้องการและไม่อยากจะให้มันเกิดก็ตาม

ก่อนที่เราจะโทรหาฝ่ายบริการหลังการขาย หรือรบกวนให้ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านช่างมาแก้ไขให้ เราสามารถที่จะลองแก้ไขปัญหาขั้นต้นด้วยตัวเอง ดังนี้ ครับ

1 ปิดหรือ unplug อุปกรณ์ ทุกอย่างใหม่ เช่น Modem,เร้าเตอร์ ,Switch บู้ตหรือ restart คอมพิวเตอร์ใหม่ ถอดสายเคเบิล LAN ออกจากคอมพิวเตอร์ คอยสักพัก ค่อยเสียบปลั๊ก และเปิดเครื่อง พร้อมต่อสายอุปกรณ์ใหม่ และหวังว่าระบบอินเตอร์เน็ตจะกลับมาใช้งานได้ตามปกติ แต่ถ้าไม่ได้ผล ก็ดูขั้นตอนต่อไป

ปกติแล้ว

ถ้าคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของเรา connect ด้วยระบบไร้สาย ก็ลองเปลี่ยนเป็นหาสายแลน มาเชื่อมต่อแทน หากสามารถใช้งานได้ ก็แสดงว่าปัญหาเกิดจากระบบไร้สาย เข่น การ์ด Wi-FI มีปัญหา,ระยะไกลเกินไป,รหัสผ่านผิด ฯลฯ

กรณีที่เรามี PC หรือโน้ตบุ้กสำรองอีกเครื่อง เราก็สามารถใช้ connect เพื่อทดสอบหรือตรวจสอบได้ ว่าสามารถเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ตามปกติหรือไม่ เป็นต้น


ถ้าคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น สามารถ connect และใช้งานอินเตอร์เน็ต ได้ แสดงว่าปัญหาเกิดจากคอมพิวเตอร์ของคุณเอง

ซึ่งปัญหาเกี่ยวกับระบบ ก็เป็นได้ 2 กรณี คือ Hardware กับ Software

ในเรื่องของ Hardware เป็นปัญหาการชำรุดหรือบกพร่องของการ์ดแลน Network card,Wi-Fi card ซึ่งจำเป็นต้องส่งซ่อมหรือตรวจสอบจากช่างหรือผู้บริการหลังการขาย

สำหรับปัญหาเรื่อง Software อาจจะเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง จากการลงโปรแกรมซ้อนกัน การ conflict หรือขัดแย้งกันของ Driver จำเป็นต้องมีการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโดยช่างหรือผู้มีประสบการณ์

ถ้าเราไม่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาก็คงต้องติดต่อช่างหรือฝ่ายบริการหลังการขายให้ช่วยมาตรสจสอบและแก้ไขปัญหาต่อไป โดยบอกเขาไปว่า อย่างน้อยที่สุดเราได้พยายามแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองในขั้นต้นบ้างแล้ว
0609 primary internet network

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น