เริ่มต้นใช้งานออกแบบ 3 D ด้วย SketchUp Make 2016

ภาพรวม การใช้งาน แบบเบสิค ๆ หลังดาวโหลดและติดตั้ง เปิดใช้งานครั้งแรก จะต้องเลือกแบบ Template ก่อน ซึ่งจะมีแบบ หน่วยวัดที่ต้องการ แบบ เช่น วัดเป็นนิ้ว เป็นฟุต เป็นเมตร เป็นต้น
ตามตัวอย่างผมเลือกเป็นเมตร ครับ ตัวที่ 2

เริ่มต้นการใช้งาน จากหน้าจอ ลองวาดจาก Shape รูป 4 เหลี่ยมพื้นผ้าก่อนครับ ใช้เม้าส์ ลากแดรกไปจนได้ขนาดตามต้องการ
สังเกตุว่า Dimension หรือขนาดของรูปร่างจะวิ่งขึ้นลง ตามขนาดที่เราลากวาง

การเพิ่มมิติ ความสูง โปรแกรม จะใช้ Tool หรือ เครื่องในการเพิ่ม ลดความสูง เรียกว่า Push - Pull Button ครับ
คลิก icon เครื่องมือ แล้วนำมายก หรือ ยุบ รูปร่างที่วาด ไว้ ให้มีมิติ ความสูง ได้ง่ายๆ ทันที เลยครับ

ฝึกใช้งาน Push - Pull Button ให้คุ้นเคย ทั้ง 4 ด้าน ยุบเข้า ออก ดึงขึ้นลง เพื่อให้เห็นความแตกต่าง ไปเรื่อยๆ ในพื้นฐาน ก่อน

ลองวาดรูปร่าง เช่น 4 เหลี่ยม ลงบนรูปร่าง โดยจะมีจุดอ้าง หรือ Reference ให้ แค่คลิก รูปร่างที่ต้องการวาด แล้วนำไปคลิก ที่รูปร่างเดิม ก็จะมีจุดเริ่มต้น และจุดที่จะลากให้อัตโนมัติ ง่ายมากๆ
จุดอ้างอิง เช่น Edge ขอบ
End point จุดสุดท้าย
Mid Point จุดกึ่งกลาง เป็นต้น

การ Navigate หรือการดูรอบๆ  คลิก icon แล้ว มากดแดรก หมุนดูรอบ 360 องศา ได้

การขยาย เข้าออก /Pan สำหรับการ เลื่อนดูภาพ
 การขยาย เข้าออก Zoom /สำหรับการขยายภาพ

ฝึกใช้งาน เครื่องมือ เหล่านี้ บ่อยๆ ในการทำงาน เพื่อคุ้นเคย และช่วยทำงาน

แนะนำให้เลือกกดเป้าส์ กลาง ในการเลื่อนดู ขยายเข้า -ออก จะสะดวก และง่ายกว่า

บนเมนู
ให้คลิก Select tool หัวลูกศร
และคลิกแดรก ลาก วัตถุทั้งหมด
คลิก Delete เพื่อลบวัตถุที่วาดทั้งหมด ออกไป
ลองวาดรูป 4 เหลี่ยมพื้นผ้า ขึ้นมาใหม่ และใช้ Push pull tool ในการดึงระดับความสูงขึ้นมา
ลองใช้ line ในการวาด หรือแบ่งเส้นรูปร่าง
อาจจะเริ่มจาก Mid Point เพื่อดุการแบ่งครึ่งรูปร่าง

คลิกเส้นที่ลาก
จากนั้นใช้ Move  ในการดึงความสูงขึ้นไปการลบเส้น คลิกเลือกที่เส้นที่วาด และใช้ยางลบ หรือกด Delete ออกตามปกติ

ใส่ ประตู วาด หน้าต่าง วาดบรรได ประกอบบ้านง่ายๆ
ก็จะจบ พื้นฐานการใช้งาน SketchUp Make 2016 ในตอนที่ 1 ครับ ส่วนตอนที่ 2 ก็จะยากขึ้น ไปอีก นิดหน่อยใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال