โหลด Ubuntu Server 16.04.1 LTS

ฟรีแวร์ระบบปฏิบัติการ Ubuntu Server 16.04.1 LTS เป็นระบบปฏิบัติการที่ผู้สนใจใช้งานด้านการทำเป็นแม่ข่าย เพื่อให้บริการทำงานข้อมูลต่างๆ เช่น ทำเป็น Web Server,FTP Server ,หรือ Database Server ต่างๆ
จุดเด่นคือเป็นฟรีแวร์ที่สามารถใช้งานได้โดยไม่มีลิขสิทธ์ ส่วนความสามารถเพิ่มเติม ต่างๆ ก็จะมีคนพัฒนาเพิ่มเติมออกมารองรับการใช้งาน แบ่งตามหมวดหมู่ต่างๆ จำนวนมากมาก ซึ่งมีทั้งฟรีและเสียเงิน แต่ในราคาไม่แพง จึงเป็นที่นิยมของหน่วยงานหรือ องค์กร ที่พิจารณานำเอา มาติดตั้งใช้งานในองค์กร เพื่อการศึกษา การทำธุรกิจ และอื่นๆ
ข้อแตกต่างของ Ubuntu Server 16.04.1 LTS กับ Ubuntu Desktop ก็คือว่า ระบบ Server จะมีการลงโปรแกรมเฉพาะส่วนที่จำเป็นในการติดตั้งใช้งานและการให้บริการ จึงมีขนาดเล็ก ทำงานรวดเร็ว ไม่จำเป็นต้องมีสเปคเครื่องสูงและมีราคาแพงมากก็สามารถนำมาใช้งานได้
แน่นอนว่า การติดตั้งและการ Config ค่าในการใช้งาน จะต้องอาศัย ช่าง หรือวิศวกรระบบ Network ที่ชำนาญ ทั้งในเรื่องของ Hardware และ Software เป็นผู้ช่วยในการดำเนินการ
ทั้งนี้คำสั่งการเรียกใช้งาน ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการพิมพ์คำสั่งเข้าไปโดยตรง เพื่อรันการทำงานลิงค์ดาวโหลด http://www.ubuntu.com/download/server

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า