ตัวอย่างการสร้างแบบสอบถามข้อมูลขนิด Cross Tab Query

โดยปกติแล้ว การออกแบบสอบถามข้อมูลใน Access แบบง่ายๆ และใช้งานกัยบ่อยๆ ก็คือแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปแบบธรรดา
อย่างไรก็ตามในบางครั้งที่เราต้องการจะออกแบบสอบถามข้อมูลที่มีความซับซ้อน หรือลึกซึ่งมากกว่า เราก็จะนิยมใช้แบบสอบถามข้อมูลชนิด Cross Tab เป็นตัวช่วยในการดำเนินการ
แบบสอบถามทั่วไป จะแสดงข้อมูลทีี่ต้องการทราบ ในแนวดิ่งเท่านั้น
แต่แบบสอบถามข้อมูลแบบ Cross Tab จะสามารถแสดงข้อมูลได้ทั้ง 2 ด้านคือ แบบดิ่งและแบบระนาบ ซึ่งจะช่วยให้การอ่านและวิเคราะห์ข้อมูลทำได้ง่ายขึ้น และดีมากขึ้น

หากใครเคยลองใช้งาน Pivot Table ของ Excel มาแล้ว ก็จะช่วยให้เข้าใจ และมองภาพการใช้งาน Cross Tab หรือตารางข้อมูล ได้ง่ายขึ้น

เพื่อความเข้าใจที่มากขึ้น
เราต้องมีตารางฐานข้อมูล ที่ออกแบบและสร้างมาประกอบการฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้งานแบบสอบถามข้อมูชนิดตารางข้อมูลหรือ Crosstab กัน
ตารางลูกค้า Customer
ตารางการสั่งซื้อสินค้า Order

สมมุตว่า ต้องการแสดงรายงานขายสินค้า ทั้งเดือน
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมข้อมูลที่ต้องการ

บนเมนูสร้าง คลิก ออกแบบสอบถามข้อมูล แบบง่ายก่อน
เปิดตาราง Customer ,Product,Order และ Order_detail ขึ้นมา
ข้อมูลที่เราสนใจคือ
เลขที่ขาย
วันที่ขาย
พนักงานขาย
รหัสสินค้า
ชื่อสินค้า
จำนวนที่ขาย
ราคาขาย
ราคารวม

และตาราง Customer
จะวิเคราะห์ข้อมูล ที่อยู่จังหวัด หรือหน่วยงานของลูกค้า

ขั้นต่อมา จะเป็นการเริ่มต้นทำ Cross TAb คิวรี่จริงๆ แล้ว โดยจะไปดึงข้อมูลจากแบบสอบถามที่เราสร้างไว้ ในขั้นตอนแรกมาวิเคราะห์คลิก ตกลง
เลือกแบบสอบถาม ตามขั้นตอนที่เราสร้างเตรียมไว้แล้ว

ในขั้นตอนต่อมา เลือก order_date

คลิก ถัดไป
ในหน้าต่างต่อมา
เลือก Job_office

คลิก ถัดไป
ในหน้าต่างต่อมา
เลือก ยอดขายรวมของสินค้าแต่ละรายการ
และช่องฟังซั่น กำหนดเป็น ผลรวม หรือ Sum


คลิกถัดไป และทดลองรันแบบสอบถามข้อมูล จะได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลขายสินค้า แบ่งตาม หัวข้อที่เราสนใจ คือวันเดือนปีที่ขาย จำนวนเงิน และแยกเป็น ตามจังหวัด หรือที่ทำงานของลูกค้า ที่สนใจ ซื้อสินค้าจากเรามากที่สุดการปรับแต่งแบบสอบถามข้อมูล
ลองย้อนกลับไปที่แบบสอบถามที่เราเตรียมไว้ในขั้นตอนที่ 1
แล้ว เพิ่มคอลัม เกี่ยวกับวันที่ จะย่อให้เหลือ แค่เดือน กับปี โดยไม่เอาวันที่ เพราะว่า เยอะมากเกินไป
วิธีการ
ย้อนไป edit แบบสอบถามเดิม โดยเพิ่มช่องข้อมูลต่อท้ายแบบสอบถาม
ชื่อ YearMonth: Format([Order_Date],"yyyy-mm")


บันทึก
แล้วไปเริ่มต้นสร้างแบบสอบถามข้อมูล Cross Tab ขึ้นมาใหม่ตามขั้นตอนเดิม
แต่ครั้งนี้ แทนที่จะเลือก Order_Date ให้เปลี่ยนเป็นเลือก YearMonth แทน
ที่เหลือ ทำเหมือนเดิม
ถ้าถูกต้องจะได้ผลสรุปข้อมูลในภาพรวมของเดือน ตามภาพประกอบ ที่แคปหน้าจอมาแสดงครับ


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال