แนะนำเมนู Short Cut Keys สำหรับ Ms Word

ทิปและเทคนิคการใช้งาน MS Word ในวันนี้ จะขอแนะนำทางลัด หรือ Short Cut Key สำหรับผู้ติดตามบล็อกแห่งนี้ ได้นำไปทดลองใช้งาน จะช่วยเพิ่มความเร็วในการทำงาน และลดเวลาการใช้งานเม้าส์ เพื่อคลิกเลือกคำสั่ง หรือเมนูการทำงานต่างๆ
การทำงานกับไฟล์ข้อมูลเอกสารจำนวนมากๆ Short cut Keys ที่จำเป็นและใช้งานบ่อยๆ ได้แก่
 • เลือกทั้งหมด Select All กด Ctrl + A
 • การคัดลอก Ctrl + C
 • การวาง Ctrl + V
 • การบันทึก Ctrl + S
 • การตัดข้อความ Ctrl + X
 • ยกเลิก CTRL + Z
 • จัดกลาง CTRL + E
 • ชิดขวา CTRL + R
 • ตัวหนา CTRL + B
 • ตัวเอียง CTRL + I
 • ขีดเส้นใต้ CTRL + U
 • พิมพ์ CTRL + P

การจัดการรูปแบบเอกสารที่สำคัญ และน่าสนใจอื่นๆ Format รูปแบบ การใช้ MS Word ที่สำคัญ เพื่อให้เอกสารออกมาดูดี และมีความเป็นระเบียบ มีทิปและเเทคนิค ที่ต้องการศึกษา และลองใช้งานบ่อยๆ เพื่อความชำนาณ ได้แก่
การใช้สัญลักษณ์หน้าข้อความ Bullet หรือ Number
การกำหนดระยะห่างของแถว Line Spacing ให้เหมาะสม ว่าจะ Single หรือ Double เป็นต้น
การกำหนด Header และ Footer เพื่อใส่รายละเอียดประกอบ


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า