วิธีการสร้าง Main Form ลิงค์กับ Sub Form บน Ms Access

ตัวอย่างการสร้าง Main Form ลิงค์กับ Sub Form บน Ms Access
จุดเด่นอีกประการของการออกแบบฟอร์มฐานข้อมูลที่น่าสนใจ และศึกษาวิธีการคิด เพื่อนำไปต่อยอด หรือประยุกต์ใช้งานกับระบบงานของแต่ละคน หรือองค์กร
ขั้นตอนการสร้าง
การสร้าง Main Form หรือฟอร์มหลัก Mother Form ขึ้นมาก่อน ซึ่งจะมีข้อมูล กลุ่ม หรือ หมวดหมู่ของข้อมูล ที่เราต้องการเลือกมาแสดง

ส่วน Sub Form หรือ Child Form ฟอร์มลูก เราก็จะแสดงข้อมูลแบบ ตารางข้อมูล ตามกลุ่ม หรือ หมวดหมู่ของข้อมูล โดยการลิงค์ ระหว่าง ตัวควบคุม บนส่วนหัว หรือ บน Main Form นั้นเอง

เพื่อ ความเข้าใจ ให้มากขึ้น มาลองดู ตัวอย่างและวิธีการ สร้าง จริงๆ กันดีกว่า
1 เปิด Ms Access ขึ้นมา แล้วมองดูว่า ตารางฐานข้อมูล ที่เราต้องการนำมาสร้าง จะใช้ตารางแบบไหน ที่เหมาะสม กับการสร้าง
ซึ่งจากฐานข้อมูลการขายสินค้า ของ Admin จะมีการสร้างตารางไว้แล้ว คือ ตารางสินค้า Product กับตาราง หมวดหมู่สินค้า Product_cate


ขั้นตอนต่อมา


คลิกเลือกตาราง Product_cate
คลิกปุ่มสร้าง ฟอร์ม ดูภาพประกอบ

ขั้นตอน ต่อไป

ให้เราไปที่ Design View หรือ มุมมองออกแบบ แล้วทำการปรับแก้ไขตำแหน่งของข้อมูลบนฟอร์ม
แก้ไขต่างๆ ดังนี้
ในส่วนของ ส่วนรายละเอียด  ลบตัวควบคุมบนฟอร์ม ออกไปให้หมด
จากนั้น ในส่วนของเมนูด้านบน คลิกที่คำสั่งแทรก Sub Form โดยเลือก เอาตารางข้อมูล Product เข้ามาแทน ในรูปแบบของ ตารางข้อมูล

ดูภาพประกอบ

เลือกใช้ตารางและแบบสอบถามที่มีอยู่แล้ว
คลิก ถัดไป

ในหน้าต่างต่อมา เลือกตารางสินค้า Product
คลิก >> เพื่อนำเข้าข้อมูลทั้งหมด
คลิกปุ่ม ถัดไป

การแทรกตัวควบคุม กล่องคำสั่งผสม หรือ Combo box ลงในส่วนหัวของฟอร์ม
เลือกค้นหาระเบียนในฟอร์มของฉัน ดูภาพประกอบนะ


จะเข้าสู่หน้าต่างถัดไป
เลือกจากตารางข้อมูลที่ต้องการให้เป็นตัวเลือก หมวดหมู่ของสินค้า คือ ตาราง Product_cate
ให้ติ้ก ซ่อนคอลัมน์หลัก ด้วย ดูภาพประกอบ


ในขั้นตอนนี้
หลังจากที่เราคลิก ถัดไป จน เสร็จสิ้นแล้ว
ก็สามารถแสดงหรือ Preview แบบฟอร์ม ที่เราสร้างไว้ได้แล้ว ตามภาพตัวอย่าง

เราสามารถนำเม้าส์ไปคลิกเลือก หมวดหมู่ของสินค้า และตารางสินค้าใน Sub Form ก็จะแสดงขึ้นมาเฉพาะตามหมวดหมู่ที่เราเลือกไว้เท่านั้น
ข้อดีของการสร้างฟอร์มแสดงข้อมูลแบบนี้คือ
เราสามารถ เพิ่มรายการสินค้าใหม่ ต่อท้ายรายการ ของแต่ละกลุ่ม หรือ หมวดหมู่ได้ โดยโปรแกรม MS Access จะจัดกลุ่ม หรือ หมวดหมู่ให้อัตโนมัติ โดยเรา ไม่จำเป็นต้องพิมพ์เข้าไปเอง

การ Link ระหว่าง ส่วนหัวของฟอร์ม เข้ากับตารางข้อมูลใน Sub Form จะอยู่ในส่วนของ
คุณสมบัติ
ฟอร์มย่อย
ข้อมูล
เชื่อมโยงเขตข้อมูลหลัก ID


หมายเหตุ การสร้างลิงค์ของฟอร์มหลัก กับฟอร์มย่อยแบบนี้
ผู้สร้าง จะต้องมีตารางฐานข้อมูล ที่เตรียมไว้แล้ว และมีข้อมูลที่เหมาะสมในการสร้าง รวมทั้งต้องกำหนดความสัมพันธ์ของตาราง ให้ถูกต้องและเหมาะสม จึงจะสามารถศึกษา และทำตามได้
หากมีข้อสังสัย หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม ก็สามารถ Post ความคิดเห็นของคุณไว้ ส่วนล่างของบทความครับ

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า