พื้นฐานการใช้งาน SketchUp Make 2016 ตอนที่ 2

สำหรับเนื้อหาตอนนี้ จะเป็นการสอนพื้นฐานการใช้งาน SketchUp Make 2016 ต่อจากตอนที่ 1 ซึ่งจะมีการสร้างแบบที่มีรายละเอียดของงาน และเน้นความถูกต้อง มากขึ้นกว่าเดิม โดยมีการใช้งาน Tool ใหม่ อีกตัวคือ Off  Set
Offset จะเป็นเครื่องมือพิเศษ ที่สามารถลากเส้นขนาน ควบคู่กับแนวของรูปร่างเดิมได้ เช่น การทำขอบบ้าน หรือ ระบุชั้นความหนา ประมาณนั้น

เริ่มจาก 4 เหลี่ยมพื้นผ้า ลากแดรก วางลงไป เช่นเดิม
แต่
ครั้งนี้ ให้เราพิมพ์ขนาด กว้าง และ ยาวเอง เป็น ฟุตลงไป เช่น
10',20'

จะได้ขนาด 10 ฟุต x 20 ฟุต
หรือลอง พิมพ์ เป็น 2M แล้ว Enter ก็จะได้ 2 เมตร เป็นต้น

ฉะนั้น เวลาต้องการกว้าง ยาวเท่าไหน่ ก็ไม่ต้องวัด ลากเส้น และพิมพ์ความกว้าง และยาว เข้าไปโดยตรง เลย
ฝึกวาดรูปร่าง และใส่ขนาดของรูปร่าง ตามนี้ ดูก่อนไหม

5 เมตร x 24 cm
5,24

6 ฟุต กับ 3นิ้ว x 7ฟุต กับ 6 นิ้ว

6'3",7'6"

ลอง วาด 4 เหลี่ยม และกำหนด เป็น 12ฟุต x 30 ฟุต

จากนั้นวาดอีกรูปต่อกัน ขนาด 20x10ฟุต

จากนั้น ให้รวมทั้งสองรูป เข้าด้วยกัน
ง่ายๆ โดยลบเส้น เชื่อมระหว่าง 2 รูปออก

ใช้ Push Pull ดึงขึ้นไป พิมพ์ 10' ลงไป

ใช้ Line ลากเส้น กึ่งกลางหลังคา
Mid Point

เลือก 2 เส้น โดยการกดปุ่ม Shift ค้างไว้ด้วย


จากนั้น ดึงหลังคาขึ้นไป โดยใช้เครื่องมือ Move


แนะนำการใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า Offset ครับ
เลือกพื้นที่ด้านใดด้านหึ่งของบ้าน หรือวัตถุที่ต้องการ
จากเมนู เลือก OffSet
ดึงขอบเข้า และออก
Inward ดึงเข้าข้างใน ต้องการกี่นิ้ว กี่ฟุต ก็ระบุโดยการพิมพ์ตัวเลข ลงไป
Outward ดึงขอบออกมาด้านนอก ต้องการกี่นิ้ว กี่ฟุต ก็ระบุโดยการพิมพ์ตัวเลข ลงไป

สำหรับตัวอย่าง ลองหมุน ไปดูด้านล่างของบ้าน จากนั้น ใช้ OffSet แบบดึงเข้าข้างใน พิมพ์ 6 นิ้ว ลงไป


แล้ว ใช้ Push Pull ดึงส่วนที่กำหนดโดย Offset ขึ้นไป เพื่อสร้างขอบบนของบ้าน

วาด 4 เหลี่ยมพื้นผ้า ประตูและหน้าต่าง และใช้ Tool
Offset ในการดึงขอบประตู ออกมา

ต่อไปแนะนำ Tool ที่เรียกว่า Follow me
หากหาไม่เจอ ให้คลิกเข้าไปที่ toolbar
แล้วติ้กเลือก Large Tool Set


ตามฉันมา
ให้คลิกเลือก ที่ขอบประตู
และลองใช้ Follow me tool ในการลากขอบมุมไปรอบๆ เส้น บ้าน
ดูเพิ่มเติมที่ http://www.sketchup.com/learn/videos/58?playlist=58

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า