การสร้างคิวรี่เพื่อแสดงข้อมูลตามจำนวนที่ต้องการ Ms Access

เทคนิคการใช้งาน Query ใน Access เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
ยกตัวอย่าง เรามีตารางข้อมูล รายละเอียดการขายสินค้น ซึ่งจะประกอบไปด้วยข้อมูลการขาย เช่น เลยที่การขาย วันเวลาขาย ผู้ขาย รหัสสินค้า ชื่อสินค้า จำนวนที่ขาย ราคาขาย ราคารวม เป็นต้น
การสรุปข้อมูลที่นิยมทำกัน เพื่อวิเคราะห์ว่า สินค้ารายการไหน เป็นสินค้ายอดนิยม 5 อันดับ หรือ 25 อันดับแรก ของสินค้าทั้งหมด เพื่อที่เราจะได้เน้นเป็นพิเศษ ไม่ให้ขายสต็อก เป็นต้น
เราสามารถทำได้โดยการสร้างแบบสอบถามข้อมูลหรือ Query ขึ้นมา
1 สร้างคิวรี่ขึ้นมาตามปกติ โดยดึงเอารายการข้อมูลที่ต้องการแสดงเข้ามาในรายการของคิวรี่
โดยปกติแล้ว รหัสสินค้าที่ขายออกไป จะถูกจัดกลุ่ม ให้เหลือ เพียงรหัสเดียว และจำนวน สินค้าของแต่รหัส เป็นยอดรวม
ดูตามภาพประกอบ
ตาราง Sale_Detail เก็บรายละเอียดการขาย

ข้อมูลที่ดึงมาใช้งาน 3 รายการคือ
Product_Id รหัสสินค้า ในช่องผลรวมกำหนดเป็น Group by
Product_Name =ชื่อสินค้า ในช่องผลรวมกำหนดเป็น Group by
จำนวน Qty กำหนดเป็น Sum และเรียงจากมากไปน้อย

ถ้าเรารันผลการทำแบบสอบถาม ก็จะได้รายการขาย ทั้งหมดออกมา แต่กรณีที่เราต้องการแสดงแค่ 10 รายการแรก ให้คลิกตรงเมนู ถัดไปจากผลรวม และเลือกจำนวนเป็น 25
เท่านี้ก็ลองรันการทำงานของแบบสอบถามข้อมูลดู ก็จะได้ผลการแสดงข้อมูล 25 รายการแรก ตามที่เราต้องการ ทันที


ตัวอย่างผลการรันแสดงข้อมูล เลือกเป็น 25 ข้อมูลแรกสินค้าขายดีPost a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า