วิธีการจัดการรูปแบบข้อมูลบนเซลส์ของตาราง

สำหรับตาราง MS Excel นั้น ในช่องข้อมูลที่เป็น วันที่ หรือจำนวนเงิน นั้น ผู้ใช้งานสามารถจะแก้ไข หรือปรับตั้งค่า Format ของข้อมูล ตามที่ต้องการได้หลายแบบ
ขั้นตอนการปรับแต่ง เปิดไฟล์ข้อมูล  Excel ขึ้นมา โดยจะต้องมีข้อมูลที่เป็นตัวเลข และข้อมูลวันที่
ปรับวันที่อะไรได้บ้าง และมีวิธีการอย่างไร
เริ่มจาก ให้เอาเมาส์ไปคลิก ช่องที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบ Format ของเซลส์

หรือจะเลือกทั้งแถวหรือทั้งคอลัมน์
บนหน้าแรก Home คลิกตรงช่องเลือก Format จะมีตัวเลือก ทั่วไป สกุลเงิน ตัวเลข วันที่ เป็นต้น
ลองเลือก สกุลเงิน ไทย
อีกทางลัดเข้า กล่องจัดการ Format ของ cell หรือตาราง ในกลุ่มของคำสั่ง คลิกที่รูปไปค่อน เครื่องหมายลูกศรเล็กๆ จะเปิดกล่องโต้ตอบ Format ออกมา
รูปแบบ Format ที่ใช้กันบ่อยๆ คือ
ทั่วไป
ตัวเลข
วันที่
ข้อความ
สกุลเงินกรณีตัวอย่าง
ให้เลือก เป็นตัวเลข หรือ สกุลเงิน
จะสามารถเลือก กำหนดจุดทศนิยม ได้ หรือ ไม่มีจุดทศนิยมได้
คลิกเลือกคอลัมน์ ตัวเลข
คลิกไปที่กล่องจัดการ Format ขึ้นมา
เลือก สกุลเงิน
เลือก เงินไทย
กำหนดทศนิยม 2 ตำแหน่ง
ดูผลการกำหนดค่า


การจัดการรูป Format อื่นๆ ก็จะมีแนวทางคล้ายๆ กัน สามารถทดสอบและลองใช้งาน ไปที่ละแบบ เพื่อดูความแตกต่าง และให้ใช้งานได้เป็น 


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า