เทคนิคการย้ายการคัดลอกเวิกร์ชีต Ms Excel

การย้าย เวิกชีต ภายในแผ่นงาน

 • worksheet แผ่นงานรอง
 • workbook แผ่นงานหลัก

นำเม้าส์ไปเลือก worksheet ที่ต้องการย้ายตำแหน่ง และแดรกเม้าส์ไปวางยังจุดหรือตำแหน่งใหม่

Note: สูตรการคำนวณที่ใส่ไว้อาจจะไม่ถูกต้องได้ ต้องมาดูความถูกต้องอีกที

การคัดลอก worksheet ออกไปแผ่นงานใหม่ workbook


นอกจากย้ายหรือคัดลอกเวิกชีตภายในแผ่นงานแล้ว ยังสามารถคัดลอก ไปวางบนแผ่นงานใหม่ได้ เช่นกัน วิธีการ

 1. คลิกเม้าส์ขวาที่แท็บ เวิกชีทที่ต้องการ ย้าย หรือ คัดลอก 
 2. คลิก Create a copy.
 3. ภายใต้ To book, เลือก t (new book) หรือแผ่นงานอื่นๆ ที่เราเปิดอยู่ 
 4. เลือก OK.
 5. กด CTRL + TAB ย้อนกลับมาที่ workbook.

การคัดลอก worksheet วางภายใน workbook


 1. กด CTRLแล้วลาก worksheet ไปวางตำแหน่งที่ต้องการ ,หรือ คลิกเม้าส์ขวาบนแท็บที่ต้องการคัดลอก เลือกคำสั่ง ย้าย หรือ คัดลอก 
 2. เลือกคำสั่ง สร้างสำเนา จากกล่องตัวเลือก 
 3. ภายใต้ Before sheet, เลือกตำแหน่งที่ต้องการวาง.
 4. ตอบ OK.

การเปลี่ยนชื่อเวิกร์ชีต

 1. ดับเบิ้ลคลิกที่เวิกร์ชีตแท็บที่ต้องการจะเปลี่ยนช่อ 
 2. พิมพ์ชื่อแทบใหม่ตามต้องการ

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า