เริ่มต้นเรียนโปรแกรม MS Excel

MS Excel  โปรแกรมตารางคำนวณ ที่คนไทยหลายคน รวมทั้งผมเอง ชอบเอามาพิมพ์งานแทนโปรแกรม Word เพราะว่า งานที่พิมพ์มีการแบ่งข้อมูล ออกเป็นตารางข้อมูล ที่ดูง่าย และเข้าใจรวดเร็ว

จริงๆ แล้ว การพิมพ์ข้อมูลในตาราง Ms Word ก็สามารถทำได้ เช่นเดียวกัน แต่ความสามารถในการปรับแต่งก็จะ ไม่เท่า Excel แน่นอน
ถามว่า โปรแกรม Excel คืออะไร ?

ตอบ โปรแกรมตารางคำนวณ สำหรับการกรอกข้อมูลข้อความ และตัวเลข
ถาม จุดเด่นของโปรแกรม MS Excel ?
ตอบว่า การจัดการข้อมูลทางการเงินและการบัญชี  และสรุปข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับบุคคล  องค์กร และธุรกิจทุกระดับ

คำแนะนำการฝึกใช้งาน
เริ่มจากง่ายไปหายาก
เตรียมข้อมูล ข้อความ จำนวนตัวเลข  ฝึกกรอกข้อมูลเข้าไปในตาราง ฝึกการใช้สูตรผลรวมง่ายๆ
การบันทึก Save
การสร้างความคุ้นเคยกับการใช้งาน โปรแกรม MS Excel
ฝึกบ่อยๆ สมองเราจะจำได้ เกิดความชำนาญ สามารถประยุกต์และต่อยอดการเรียนรู้ต่อไป

การเรียน MS Excel มีคำศัพท์เบสิกง่ายๆ  แนะนำ


คำศัพท์ ความหมาย
Table ตาราง
Sum ผลรวม
Cell แถวแนวนอน
Column ช่องแนวตั้ง
Spreadsheet แผ่นงาน
Calculate คำนวณ
Properties คุณสมบัติ
Workbook สมุดงาน

เริ่มต้นจากการเปิดโปรแกรม MS Excel ขึ้นมาก่อน
วิธีการสร้าง เวิกบุ้คใหม่ กด Ctrl + N

เรียนรู้พื้นฐาน การเพิ่ม แผ่นงานรอง การลบ การเปลี่ยนชื่อของแผ่นงาน
โดยปกติ จะมีแผ่นงาน เพียงแผ่นเดียว แต่เราสามารถเพิ่มได้ โดยมีหลายวิธีด้วยกัน

กดปุ่ม +
กดแป้น Ctrl + F11
คลิกเม้าส์ขวา เลือก แทรก

การเปลี่ยนชื่อ แผ่นงาน
การลบแผ่นงาน

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า