การปรับรูปแบบของข้อความในตาราง Ms Excel

การเรียนรู้พื้นฐานโปรแกรมตารางคำนวณอย่าง Ms Excel จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้การปรับคุณสมบัติและการปรับรูปแบบของข้อความในตาราง ให้เหมาะสม และตรงกับความต้องการของเรา

วิธีการปรับตำแหน่งของข้อความ การรวมเซลส์เข้าด้วยกัน การตัดข้อความและการหมุนข้อความ
ปรับตำแหน่ง ของข้อความในแต่ละช่องข้อมูล
1 เลือกช่อง หรือเลือกทั้งแถว
2 ไปที่แถบเมนู Home หน้าแรก มองหาคำส่งการจัดแนว สามารถเลือกได้ ชิดขวา ตรงกลาง ชิดซ้าย

การตัดบรรทัดข้อความ
1 เลือกช่องที่ต้องการ
2 พิมพ์ข้อความที่ต้องการ ซึ่งจะยาวกว่าช่องของข้อความ
3 ไปที่เมนูด้านบนหน้าแรก มองหาคำสั่ง ตัดข้อความ

การปรับตำแหน่งของข้อความที่ตัดกันแล้ว
1 เลือกช่องที่ต้องการปรับ
2 เลือกตำแหน่งแนวดิ่ง บน กลาง และล่าง

การปรับขนาดของช่องให้สูงขึ้น หรือยาวขึ้น หรือปรับพอดีกับข้อความ
1 วางเคอร์เซอร์ของเม้ส์ บนเส้นระหว่าง ช่อง กับช่องถัดไป
2 แดรกเส้นของช่องให้สูงขึ้น หรือยาวขึ้นตามต้องการ
3 ดับเบิลคลิกที่ของเส้นของช่องข้อความ เพื่อปรับพอดีข้อความ


การรวมเซลส์หลายช่องเข้าเป็นช่องเดียว
1 เลือกเซลส์ที่ต้องการ
2 บนแถบเมนูด้านบนหน้าแรก > รวมกลุ่มและจัดตรงกลาง
การหมุนตำแหน่งของข้อความ
1 เลือกเซลส์ ที่ต้องการ
2 ไปแถบเมนูหน้าแรก> ตั้งค่าการหมุนตำแหน่ง
2 ในแท็บการหมุน เลือกองศาการหมุน ตามต้องการ
3 ตอบ Ok


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า