การพิมพ์ข้อมูลลงในเซลส์ของ Ms Excel

หลังจากที่เราได้เรียนพื้นฐานการเปิดการปิดไฟล์ การปรับแต่งแผ่นชีตงานของเอ็กเซลมาบ้างแล้ว เราจะมาลองเริ่มการคีย์ข้อมูลลงในช่องข้อมูลของเอกเซลกัน
ข้อแตกต่างของตารางเอกเซล กับโปรแกรมพิมพ์งานอย่าง Word ก็ตือ เอ็กเซล จะเป็นการ คีย์ข้อมูลลงในช่องที่เป็น ช่องๆ ไป ซึ่งจะเหมาะสำหรับข้อความสั้นๆ และตัวเลข 
เริ่มจาก การป้อนข้อมูล

ตารางบันทึกคะแนนสอบของนักเรียน
ชื่อนักเรียน
คนที่1
คนที่2
คนที่ 2
...

คะแนนสอบครั้งที่ 1
คะแนนสอบครั้ที่ 2
คะแนนสอบปลายภาค
คะแนนรวม


การแก้ไขข้อมูล

ถ้าพิมพ์ผิด หรือต้องการแก้ไขข้อความ ให้นำเม้าส์ไปคลิกเลือก ช่องข้อความนั้น
ดูที่แถบสูตรด้านบน สามารถนำเม้าส์ไปคลิก และแก้ไขข้อมูลได้เลย
หรือวิธีการ ดับเบิ้ลคลิก ที่เซลส์ ที่ต้องการแก้ไข แล้ว แก้ไขข้อความตามต้องการ
หรือวิธีที่ 3 นำเม้าส์คลิก Cell ที่ต้องการ แล้วเริ่มต้นการพิมพ์ข้อความใหม่ทัังหมดอีกครั้ง

การเปลี่ยนช่องกรอกข้อมูล
กดแป้น Tab เพื่อเลื่อนตำแหน่งของเซลส์ไปด้านหน้า
กดแป้น Enter เพื่อเลื่อนตำแหน่งของเซลส์ลงด้านล่าง
ใช้เม้าส์เลือกเซลส์ที่ต้องการโดยตรง


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า